He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לאור דמותו של הלל -

בית המדרש
"לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל"
"לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל"
53 דקות
מילות מפתח:הלל הזקן, ענוה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ליזהר מחקיינות וקנאות
ליזהר מחקיינות וקנאות
60 דקות
מילות מפתח:קנאות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
להיות סובלן
להיות סובלן
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תקופות מעבר- זמן רגיש
תקופות מעבר- זמן רגיש
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אדם צריך לכבד את עצמו
אדם צריך לכבד את עצמו
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
להיות כמה שיותר פשוט
להיות כמה שיותר פשוט
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מודעות עצמית לכשלונות
מודעות עצמית לכשלונות
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
עבודת ה' על ידי ניסוי וטעיה
עבודת ה' על ידי ניסוי וטעיה
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
לחבר שכל ורגש
לחבר שכל ורגש
46 דקות
מילות מפתח:שכל ורגש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לכעוס ולהישאר רגוע
לכעוס ולהישאר רגוע
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כל התורה על רגל אחת
כל התורה על רגל אחת
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
להשתמש גם בתאוות לעבודת ה'
להשתמש גם בתאוות לעבודת ה'
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ענוה וסבלנות – שיעור סיום הסדרה
ענוה וסבלנות - שיעור סיום הסדרה
58 דקות
מילות מפתח:סבלנות, ענוה
מספר פרק בסדרה : 13
play3