פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

סדרה: עיון תפילה על פי סידור עולת ראי''ה לרב קוק -

פרק 70
12 דקות
"נותן התורה" בלשון הווה - האם נתינת התורה עדיין נמשכת ?
פרק 69
21 דקות
"אשר בחר בנו מכל העמים" - המעולה שבברכות
פרק 68
11 דקות
"המלמד תורה לעמו ישראל"
פרק 67
10 דקות
ההתכללות של האדם הפרטי מאפשרת לו לזכות לערבות התורה
פרק 66
11 דקות
ערבות בדברי תורה - ההתאמה והשייכות בין התוכן התורני לבין האדם - חלק ב
פרק 65
7 דקות
ערבות בדברי תורה - ההתאמה והשייכות בין התוכן התורני לבין האדם - חלק א
פרק 64
10 דקות
"לעסוק בדברי תורה"
פרק 63
11 דקות
אפשרות הופעת העזות על ידי יהודי או גוי
פרק 62
9 דקות
דין קשה ובעל דין קשה
פרק 61
11 דקות
בקשת ההצלה מחמשת סוגי הנזקים אדם רע, חבר רע, שכן רע, פגע רע ושטן המשחית
פרק 60
18 דקות
מי הם "עזי הפנים" שבכל דור ?
פרק 59
11 דקות
האדם באשר הוא פרטי הוא חשוף יותר לסכנה אלא אם כן יתקשר עם הכלל
פרק 58
12 דקות
חסד טוב הוא חסד שמגיע בדרך של גמול
פרק 57
17 דקות
"ותגמלנו חסדים טובים" - וכי יש חסדים שאינם טובים ?
פרק 56
20 דקות
"ותננו לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו"
פרק 55
13 דקות
מהי הכפיה של היצר להשתעבד לבורא ומדוע היא נצרכת ?
פרק 54
13 דקות
עניין יצר טוב ומעשים ומדוע יש להידבק בשניהם ?
פרק 53
11 דקות
מה ההבדל שבין אדם רע לחבר רע שמשניהם אנו מבקשים להתרחק ?
פרק 52
16 דקות
"ואל תשלט בנו יצר הרע"
פרק 51
20 דקות
הבקשה שלא לבוא לידי בזיון שמערער את הערך העצמי של האדם

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן