He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עיון תפילה על פי סידור עולת ראי"ה לרב קוק -

בית המדרש
מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא ?
מדוע תפילתי תתקבל אם אני בעצמי לא מבין מה אני אומר לפני הבורא ?
26 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"מודה אני לפניך" – אבל מי  זה בעצם אני
"מודה אני לפניך" - אבל מי זה בעצם אני
24 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"לפניך" – העמידה הישירה לפני ה' היא העמידה השלמה שמבטאת קרבה וקשר
"לפניך" - העמידה הישירה לפני ה' היא העמידה השלמה שמבטאת קרבה וקשר
19 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מול מי אני עומד בבוקר ? מול המלך
מול מי אני עומד בבוקר ? מול המלך
29 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
לחיות זה למצות את כל צדדי החיים במילואם
לחיות זה למצות את כל צדדי החיים במילואם
16 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"וקיים" – אצל האדם הקיימות היא בתכונת ההתמדה
"וקיים" - אצל האדם הקיימות היא בתכונת ההתמדה
20 דקות
מילות מפתח:התמדה, מודה אני
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"שהחזרת בי נשמתי" בעת היקיצה בבוקר לא משתנה אופיו של האדם
"שהחזרת בי נשמתי" בעת היקיצה בבוקר לא משתנה אופיו של האדם
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מקוריות החיים היא אצל הנשמה ומכוחה היא מחייה את הגוף
מקוריות החיים היא אצל הנשמה ומכוחה היא מחייה את הגוף
17 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הקב"ה העיר אותי בבוקר כי הוא מאמין בי – "רבה אמונתך"
הקב"ה העיר אותי בבוקר כי הוא מאמין בי - "רבה אמונתך"
20 דקות
מילות מפתח:מודה אני
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ברוך אתה ה'" – מהי ברכה ?
"ברוך אתה ה'" - מהי ברכה ?
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בנוסח הברכה המילה "אתה"  משקפת קרבה אל הבורא
בנוסח הברכה המילה "אתה" משקפת קרבה אל הבורא
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הכרת בורא העולם כאדון העולם
הכרת בורא העולם כאדון העולם
39 דקות
מילות מפתח:ברכה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שם הויה ושם אלהים
שם הויה ושם אלהים
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"אשר קדשנו במצוותיו" – רק על ידי המצוות ניתן להתקדש
"אשר קדשנו במצוותיו" - רק על ידי המצוות ניתן להתקדש
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"וציוונו" – הציווי לממש בפועל את תכונת הקדושה הגנוזה בנו
"וציוונו" - הציווי לממש בפועל את תכונת הקדושה הגנוזה בנו
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מהי משמעותה של נטילת ידיים ? ומדוע דווקא הידיים צריכות נטילה ?
מהי משמעותה של נטילת ידיים ? ומדוע דווקא הידיים צריכות נטילה ?
18 דקות
מילות מפתח:נטילת ידים שחרית
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"אשר יצר את האדם בחכמה" – מדוע דווקא האדם מגלה את החכמה האלוהית ?
"אשר יצר את האדם בחכמה" - מדוע דווקא האדם מגלה את החכמה האלוהית ?
14 דקות
מילות מפתח:ברכת אשר יצר
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מה השבח של האדם בתפקוד הגופני שלו שאיננו שונה מתפקוד שאר בעלי החיים ?
מה השבח של האדם בתפקוד הגופני שלו שאיננו שונה מתפקוד שאר בעלי החיים ?
14 דקות
מילות מפתח:ברכת אשר יצר
מספר פרק בסדרה : 18
play3