Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב''ם - התשעה

פרק 8
29 דקות
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
פרק 7
17 דקות
כיצד אפשרי שאדם זר יתוודה במקומי?
פרק 6
24 דקות
ההבדל בין חטא עוון ופשע וההתכללות של כל אחד מהם
פרק 5
25 דקות
כיצד מתוודים? - חלק ב
פרק 4
28 דקות
כיצד מתוודים? - חלק א
פרק 3
24 דקות
מדוע החוזר בתשובה חייב להתוודות?
פרק 2
25 דקות
הקשר בין המחלוקת בעניין מצות התשובה להקמת מדינת ישראל
פרק 1
27 דקות
האם יש מצוה לחזור בתשובה?
דילוג לתוכן