He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הלכות תשובה לרמב"ם - התשעה

בית המדרש
האם יש מצוה לחזור בתשובה?
האם יש מצוה לחזור בתשובה?
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין המחלוקת בעניין מצות התשובה להקמת מדינת ישראל
הקשר בין המחלוקת בעניין מצות התשובה להקמת מדינת ישראל
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע החוזר בתשובה חייב להתוודות?
מדוע החוזר בתשובה חייב להתוודות?
24 דקות
מילות מפתח:מצות וידוי
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כיצד מתוודים? – חלק א
כיצד מתוודים? - חלק א
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיצד מתוודים? – חלק ב
כיצד מתוודים? - חלק ב
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ההבדל בין חטא עוון ופשע וההתכללות של כל אחד מהם
ההבדל בין חטא עוון ופשע וההתכללות של כל אחד מהם
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כיצד אפשרי שאדם זר יתוודה במקומי?
כיצד אפשרי שאדם זר יתוודה במקומי?
17 דקות
מילות מפתח:כפרה, שעיר המשתלח
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
בימינו שאין קרבנות, כיצד נעשית הכפרה על עם ישראל?
29 דקות
מילות מפתח:כפרה
מספר פרק בסדרה : 8
play3