He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ברכות השחר -

בית המדרש
"מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר" – מבוא לברכות השחר
"מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר" - מבוא לברכות השחר
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מפליא לעשות
מפליא לעשות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ברכת כהנים
ברכת כהנים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מודה אני
מודה אני
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
על נטילת ידיים
על נטילת ידיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
ברכות התורה
ברכות התורה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אלוהי נשמה
אלוהי נשמה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"שלא עשני גוי" – מדוע להתחיל את הבוקר באמירה גזענית?
"שלא עשני גוי" - מדוע להתחיל את הבוקר באמירה גזענית?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הנותן לשכוי בינה
הנותן לשכוי בינה
6 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הנחת תפילין
הנחת תפילין
8 דקות
נושא: תפילה
מספר פרק בסדרה : 10
play3