He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פניני אבות -

בית המדרש
'דרך האבות': חסר, זה הכי שלם
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האם צריך לחשוב כול הזמן על הבריאה והמיתה?
האם צריך לחשוב כול הזמן על הבריאה והמיתה?
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הרב ערן טמיר ואלישיב רייכנר: לקדש את האוכל - להאכיל את הנפש
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם עדיין יש תוקף למשנה באבות על בעייתיות הנעור בלילה?
האם עדיין יש תוקף למשנה באבות על בעייתיות הנעור בלילה?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
למה חשוב לתורה שנלמד בקבוצה ולא ביחידות?
למה חשוב לתורה שנלמד בקבוצה ולא ביחידות?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
למה המשנה כל כך מחמירה עם אדם המפסיק באמצע לימודו?
למה המשנה כל כך מחמירה עם אדם המפסיק באמצע לימודו?
3 דקות
מילות מפתח:מה נאה אילן זה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם באמת חשוב לה' מה החברה חושבת עליי ?
האם באמת חשוב לה' מה החברה חושבת עליי ?
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מה הבעייה בשינוי קל בסדר היום שלנו?
מה הבעייה בשינוי קל בסדר היום שלנו?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חשוב שנהיה שמחים, אז למה חכמים יצאו כנגד הצחוק והקלות ראש?
חשוב שנהיה שמחים, אז למה חכמים יצאו כנגד הצחוק והקלות ראש?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
איך אפשר שהכל יהיה צפוי  אבל הרשות נתונה?
איך אפשר שהכל יהיה צפוי אבל הרשות נתונה?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם יש עניין באסטרולוגיה?
האם יש עניין באסטרולוגיה?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איך המשנה יכולה להשוות בין תורה לקמח?
איך המשנה יכולה להשוות בין תורה לקמח?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
למה המשנה מקשרת בין השמחה לעושר
למה המשנה מקשרת בין השמחה לעושר
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
להיות שפל רוח – זה לא קיצוני מדי? הרב ערן טמיר ואלישיב רייכנר
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה כוונת המשנה שאסור להנות מדברי תורה?
מה כוונת המשנה שאסור להנות מדברי תורה?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"אל תהי דן יחידי" האם הוראה זו מיועדת לכולם?
"אל תהי דן יחידי" האם הוראה זו מיועדת לכולם?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3