Jerusalem

13°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נבואות לדורות - ספר יהושע -

בית המדרש
"משה עבדי מת"
"משה עבדי מת"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרק ב בספר יהושוע
פרק ב בספר יהושוע
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
היום הזה אחל גדלך' – על חציית הירדן
היום הזה אחל גדלך' - על חציית הירדן
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל"
"עשה לך חרבות צורים ושוב מול את בני ישראל"
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הר גריזים והר עיבל- המעמדות והברית
הר גריזים והר עיבל- המעמדות והברית
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
נפילת  חומות יריחו – נס וטבע בארץ ישראל
נפילת חומות יריחו - נס וטבע בארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הנפילה בעי, החרם והתיקון
הנפילה בעי, החרם והתיקון
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
התיקון הגדול בעי
התיקון הגדול בעי
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
ויעשו גם הם בעורמה ' –  הברית עם הגבעונים
ויעשו גם הם בעורמה ' - הברית עם הגבעונים
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שמש בגבעון דום'
שמש בגבעון דום'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה – חלק א
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה – חלק ב
מלחמת מי מרום- כיבוש והחזקה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ברוך מרחיב גד" – נחלת בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה – חלק א
"ברוך מרחיב גד" - נחלת בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"ברוך מרחיב גד" – נחלת  בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה – חלק ב
"ברוך מרחיב גד" - נחלת בני גד ובני ראובן ומקום קבורת משה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב – חלק א
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב - חלק א
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב – חלק ב
על אודותי ועל אודותיך- ירושת כלב - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"ועלה ועלה ועלה" – על גילוי מקום השכינה לאור גבולות יהושע
"ועלה ועלה ועלה" - על גילוי מקום השכינה לאור גבולות יהושע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מדוע כלב בן יפונה בקש נחלה דווקא במקום שקשה לישב?
מדוע כלב בן יפונה בקש נחלה דווקא במקום שקשה לישב?
מספר פרק בסדרה : 18
play3