Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בנושא ט''ו בשבט - התשעה

פרק 10
5 דקות
המצוה שבהליכה בארץ ישראל
פרק 9
37 דקות
הקשר בין פירותיה של ארץ ישראל לתשובה
פרק 8
78 דקות
סדר טו' בשבט עם הרב אורי שרקי
פרק 7
53 דקות
ארץ זבת חלב ודבש
פרק 6
61 דקות
טו בשבט בשמיטה
פרק 5
53 דקות
מה אנו לומדים מענייני האילנות לחיינו ?
פרק 4
59 דקות
טו בשבט במשמעות הנטיעה
פרק 3
61 דקות
צמיחת כוחות הנפש בחבלי משיח
פרק 2
41 דקות
האדם והעץ
פרק 1
46 דקות
המסע אל האילן- מתוך מעשה בשבעה קבצנים