Jerusalem

18°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון לקראת חנוכה - התשעה

בית המדרש
"הולך ומוסיף"
"הולך ומוסיף"
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
קווים לבירור האור שזכינו לו בחנוכה
קווים לבירור האור שזכינו לו בחנוכה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מוסיף או פוחת בנרות , בית הלל ובית שמאי ע"פ 'השפת אמת'
מוסיף או פוחת בנרות , בית הלל ובית שמאי ע"פ 'השפת אמת'
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרסום הנס וגאולת המקדש
פרסום הנס וגאולת המקדש
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הנר התשיעי
הנר התשיעי
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מהמכבים עד 'צוק איתן'
מהמכבים עד 'צוק איתן'
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בין בית שמאי לבית הלל
בין בית שמאי לבית הלל
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ובחרת בחיים בימים ההם ובזמן הזה
ובחרת בחיים בימים ההם ובזמן הזה
מספר פרק בסדרה : 8
play3