He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: זיו הפרשה -

בית המדרש
היינו כחולמים
היינו כחולמים
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מים עמוקים
מים עמוקים
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"האספו, ואגידה לכם"
"האספו, ואגידה לכם"
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פתאום יבוא
פתאום יבוא
10 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
סודו של קרבן פסח
סודו של קרבן פסח
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הבוחר בעמו ישראל
הבוחר בעמו ישראל
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חפש את עצמך
חפש את עצמך
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
משנכנס אדר מלבי"ם בשמחה
משנכנס אדר מלבי"ם בשמחה
11 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
בגדים מכפרים?!
בגדים מכפרים?!
13 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סגולה להינצל מהעגל
סגולה להינצל מהעגל
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
קדושים תהיו
קדושים תהיו
10 דקות
מילות מפתח:פרשת קדושים, קדושה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
לחם אלוהיך
לחם אלוהיך
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הגיע זמן הגאולה
הגיע זמן הגאולה
10 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המוליכך במדבר הגדול והנורא
המוליכך במדבר הגדול והנורא
12 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
סמוכים לעד לעולם
סמוכים לעד לעולם
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מי יאכילנו בשר
מי יאכילנו בשר
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
רוח אחרת
רוח אחרת
11 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מלחמת חורמה
מלחמת חורמה
8 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3