פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: זיו הפרשה -

דמוקרטיה - החיים בתוך משחק קופסא - לפרשת דברים | הרב זיו רווה
"והורשתם את הארץ וישבתם בה" - לפרשת מסעי | הרב זיו רווה
"וישמע הכנעני מלך ערד" - לפרשת חוקת | הרב זיו רווה | כח סיון תשפב
"קרח וכל עדתו" - לפרשת קרח | הרב זיו רווה | כא סיון תשפ"ב
"מבשרי אחזה אלוה" - לפרשת בהעלותך | הרב זיו רווה | ז סיון תשפ"ב
פרשת נשא | זיו רווה | כט אייר תשפ"ב
פרק 138
12 דקות
העגל העכשווי
פרק 137
13 דקות
כלי מלא מחזיק
פרק 136
10 דקות
ליצנות אידיאולוגית
פרק 135
13 דקות
אספקלריא המאירה
פרק 134
9 דקות
"ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"
פרק 133
12 דקות
"ימי שני מגורי"
פרק 132
13 דקות
"ויהי לי שור וחמור"
פרק 131
11 דקות
"למה גנבת את אלוהיי": הרב זיו רוה לפרשת ויצא
פרק 130
6 דקות
ויצא יצחק לשוח בשדה: הרב זיו רוה על פרשת חיי שרה
פרק 129
10 דקות
"רק אין יראת אלהים"
פרק 128
14 דקות
את קשתי נתתי בענן: הרב זיו רוה על פרשת נח
פרק 127
14 דקות
"נביא מקרבך"
פרק 126
13 דקות
העלאת ניצוצות במ''ב מסעות: הרב זיו רוה בשיעור מיוחד
פרק 125
16 דקות
על נחל שיטים ופלורליזם: הרב זיו רוה על פרשת בלק

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן