He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: דיני ממונות על רגל אחת -

בית המדרש
זה לא הספר שהזמנתי!
זה לא הספר שהזמנתי!
3 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
ביטול ארוע בצוק איתן
ביטול ארוע בצוק איתן
3 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם מגיעה לי מלגת פרח?
האם מגיעה לי מלגת פרח?
3 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הורדת מחיר שכירות במרמה
הורדת מחיר שכירות במרמה
3 דקות
מילות מפתח:דמי שכירות, הונאה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כיצד מוכרים רכב משומש?
כיצד מוכרים רכב משומש?
4 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מקח טעות בקניית אתרוגים
מקח טעות בקניית אתרוגים
2 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
נרות חנוכה שהגיעו בדואר
נרות חנוכה שהגיעו בדואר
2 דקות
מילות מפתח:נרות חנוכה, תרומה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ביטול הזמנה בהסעה
ביטול הזמנה בהסעה
3 דקות
מילות מפתח:ביטול הזמנה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
קיוסק בבית הספר
קיוסק בבית הספר
4 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
אדם שעוזר לחברו ומתוך זה גורם לנזק, על מי מוטל האחריות לשלם?
אדם שעוזר לחברו ומתוך זה גורם לנזק, על מי מוטל האחריות לשלם?
2 דקות
מילות מפתח:אדם לחברו, דין
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
האם אפשר להוציא מתיבות דואר חומר שיש בו לשון הרע?
3 דקות
מילות מפתח:בחירות, לשון הרע
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
האם אפשר להשתמש בתוכנה מסחרית בלא תשלום לצורך לימוד?
2 דקות
מילות מפתח:גניבה, למידה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
האם אפשר לפתוח חוג חדש במקום שכבר קיים חוג דומה?
2 דקות
מילות מפתח:תחרות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
האם יש דין שואל גם לאחר שניתן תמורה בעבור השאילה?
3 דקות
מילות מפתח:שואל, שוכר
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
האם מותר להשתמש בתנור שמוציא עשן וגרם לנזק בסביבה?
2 דקות
מילות מפתח:רשות היחיד
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
מתי תופס הדין שאדם חשב לעשות מצווה וזה תופס כעשיית מצווה בפועל?
4 דקות
מילות מפתח:מחשבה, שכר מצווה
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
על מי האחריות לטפל בנזק שהעץ גורם הנוטע או הניזק?
2 דקות
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
שואל שאיבד את הרכוש ושילם עליו, האם כשמוצא את האבדה יכול לבקש את הכסף בחזרה?
3 דקות
מילות מפתח:אבידה, תשלום
נושא: ממון
מספר פרק בסדרה : 18
play3