He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מאמר 'דעת אלהים' לרב קוק -

בית המדרש
לא לחשוב . לחיות ! – שיעור מספר 1
לא לחשוב . לחיות ! - שיעור מספר 1
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
להישאר ילד גם כשאתה מבוגר – שיעור מספר 2
להישאר ילד גם כשאתה מבוגר - שיעור מספר 2
61 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
איך חיים הכי טוב – שיעור מספר 3
איך חיים הכי טוב - שיעור מספר 3
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שתי דרכים למות … – שיעור מספר 4
שתי דרכים למות ... - שיעור מספר 4
65 דקות
מילות מפתח:דבקות בבורא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הילד הקטן ואלהים – שיעור מספר 5
הילד הקטן ואלהים - שיעור מספר 5
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מדוע יש אנטישמיות בעולם ?  – שיעור מספר 6
מדוע יש אנטישמיות בעולם ? - שיעור מספר 6
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עוד על אנטישמיות – שיעור מספר 7
עוד על אנטישמיות - שיעור מספר 7
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האלוהים של שפינוזה -חלק א – שיעור מספר 8
האלוהים של שפינוזה -חלק א - שיעור מספר 8
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
האלוהים של שפינוזה -חלק ב – שיעור מספר 9
האלוהים של שפינוזה -חלק ב - שיעור מספר 9
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
ההשלכות של דעותיו של שפינוזה בימינו – שיעור מספר 10
ההשלכות של דעותיו של שפינוזה בימינו - שיעור מספר 10
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
היהדות ושפינוזה – שיעור מספר 11
היהדות ושפינוזה - שיעור מספר 11
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
היחס לאלהים דרך השכל ודרך הרגש – שיעור מספר 12
היחס לאלהים דרך השכל ודרך הרגש - שיעור מספר 12
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שכל ורגש בעבודת ה' – שיעור מספר 13
שכל ורגש בעבודת ה' - שיעור מספר 13
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
עולם הדממה – מדרגה רוחנית שמעבר למילים  – שיעור מספר 14
עולם הדממה - מדרגה רוחנית שמעבר למילים - שיעור מספר 14
55 דקות
מילות מפתח:מיסטיקה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מיסטיקה – שיעור מספר 15
מיסטיקה - שיעור מספר 15
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מה המקום של מנהגי העדות השונות בעם ישראל ?  – שיעור מספר 16
מה המקום של מנהגי העדות השונות בעם ישראל ? - שיעור מספר 16
58 דקות
מילות מפתח:מנהגים של עדות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
האם אלוהים זקוק לכבוד ? – שיעור מספר 17
האם אלוהים זקוק לכבוד ? - שיעור מספר 17
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
סיום מאמר דעת אלהים – שיעור מספר 18
סיום מאמר דעת אלהים - שיעור מספר 18
35 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3