He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: התורה והתרבות הפוסטמודרנית -

בית המדרש
החיים עם טלפון סלולרי
החיים עם טלפון סלולרי
54 דקות
מילות מפתח:אמצעי ומטרה, סלולרי
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התמודדות עם תרבות הפרסום
התמודדות עם תרבות הפרסום
53 דקות
מילות מפתח:פרסום
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
עמידה בפני לחץ חברתי
עמידה בפני לחץ חברתי
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
בעיות קשב וריכוז – במבט תורני
בעיות קשב וריכוז - במבט תורני
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שורשי התרבות המודרנית
שורשי התרבות המודרנית
53 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האם אנחנו חושבים ??
האם אנחנו חושבים ??
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האם המדע איכזב ?
האם המדע איכזב ?
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
אמונה ופוסטמודרניזם
אמונה ופוסטמודרניזם
50 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
תורה כללית ותורת הפרטים – האם יש סתירה ?
תורה כללית ותורת הפרטים - האם יש סתירה ?
52 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שלילת האידיאליים בתפיסה הפוסטמודרנית בטענת הגנת הפרט
שלילת האידיאליים בתפיסה הפוסטמודרנית בטענת הגנת הפרט
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מקומו של הרגש
מקומו של הרגש
57 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מצוות ופוסטמודרניזם
מצוות ופוסטמודרניזם
54 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הלכה ופוסטמודרניזם
הלכה ופוסטמודרניזם
60 דקות
מילות מפתח:פוסטמודרניזם
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
קבלת ה"אחר"
קבלת ה"אחר"
56 דקות
מילות מפתח:קבלת השונה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
יהדות ב'גובה העיניים'
יהדות ב'גובה העיניים'
42 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
חינוך פוסטמודרני
חינוך פוסטמודרני
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כח התורה – שיעור סיום הסדרה
כח התורה - שיעור סיום הסדרה
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3