He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הפרי צדיק - התשעה

בית המדרש
סודו של חודש אלול
סודו של חודש אלול
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שמחה
שמחה
129 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סוד הברית השלישית
סוד הברית השלישית
60 דקות
מילות מפתח:פרשת נצבים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
שנה טובה ומתוקה
שנה טובה ומתוקה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מגן אברהם
מגן אברהם
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הרצון
הרצון
67 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא, רצון
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סוד ה"שיחה"
סוד ה"שיחה"
70 דקות
מילות מפתח:דיבור, לשוח בשדה, שיחה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יעקב אבינו – האיש הכפול
יעקב אבינו - האיש הכפול
78 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סוד החלום
סוד החלום
62 דקות
מילות מפתח:פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
היחס אל הממון
היחס אל הממון
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
המחלוקת
המחלוקת
81 דקות
מילות מפתח:מחלוקת, פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"ויחי יעקב בארץ מצרים" ?
"ויחי יעקב בארץ מצרים" ?
59 דקות
מילות מפתח:פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
סוד הגלות
סוד הגלות
64 דקות
מילות מפתח:פרשת שמות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הצעקה
הצעקה
69 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
השתדלות
השתדלות
75 דקות
מילות מפתח:השתדלות, פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"ביד רמה"
"ביד רמה"
49 דקות
מילות מפתח:יד רמה, פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
תיקון האכילה
תיקון האכילה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עבדים או בני חורין ?
עבדים או בני חורין ?
72 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 18
play3