He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב"ם - התשעד

בית המדרש
מהי מסכת אבות ומדוע היא צריכה הקדמה לפני שעוסקים בה ?
מהי מסכת אבות ומדוע היא צריכה הקדמה לפני שעוסקים בה ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מדוע מסכת אבות ממוקמת בסדר נזיקין ?
מדוע מסכת אבות ממוקמת בסדר נזיקין ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תכלית כוונת מסכת אבות – לאפשר את מציאות הנבואה
תכלית כוונת מסכת אבות - לאפשר את מציאות הנבואה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו "
"מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו "
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
היסוד ש"נפש האדם אחת היא" וכל כח בנפש משפיע על כח אחר
היסוד ש"נפש האדם אחת היא" וכל כח בנפש משפיע על כח אחר
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אין בחירה לאדם על עצם החיים אבל הבחירה היא מה האדם עושה עם החיים שקבל
אין בחירה לאדם על עצם החיים אבל הבחירה היא מה האדם עושה עם החיים שקבל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אין לזלזל בחלקי הנפש הנמוכים שברא הקב"ה באדם
אין לזלזל בחלקי הנפש הנמוכים שברא הקב"ה באדם
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
החלק המדמה שבנפש
החלק המדמה שבנפש
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
החלק המתעורר בנפש – "אשר בו ישתוקק ויכסוף"
החלק המתעורר בנפש - "אשר בו ישתוקק ויכסוף"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"החלק השכלי הוא הכח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל … ובו יקנה החכמות"
"החלק השכלי הוא הכח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל ... ובו יקנה החכמות"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
העברות נמצאות בחלקי הנפש שיש בהם בחירה החלק המרגיש והחלק המתעורר
העברות נמצאות בחלקי הנפש שיש בהם בחירה החלק המרגיש והחלק המתעורר
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהם הרבדים הפנימיים הכי משפיעים על הפעולות?
מהם הרבדים הפנימיים הכי משפיעים על הפעולות?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
מהי הדרך הטובה שילך בה האדם?
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
המעשים הטובים הם המעשים הממוצעים בין שתי הקצוות ששתיהן רע
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
עלול להיות טשטוש שיגרום לחשוב על מידה רעה שהיא מידה טובה אחרת
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
איך קונים את המידות של דרך האמצע?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
דרך החסידים בתיקון המידות
דרך החסידים בתיקון המידות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
מהו הביטוי של שלמות התורה הכוללת את כל החלקים במציאות
מספר פרק בסדרה : 18
play3