He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התורה - אלול התשעד

בית המדרש
האם התורה היא 'הוראות יצרן' או משהו הרבה מעבר לכך ?
האם התורה היא 'הוראות יצרן' או משהו הרבה מעבר לכך ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה מנחה מה לעשות תורה שבכתב מדריכה מה לחשוב ומה לרצות
תורה שבעל פה מנחה מה לעשות תורה שבכתב מדריכה מה לחשוב ומה לרצות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה – יצירה של עם ישראל על פי כללי לימוד שנמסרו מהקב"ה
תורה שבעל פה - יצירה של עם ישראל על פי כללי לימוד שנמסרו מהקב"ה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תורה שבעל מונחת בעצם אופיה של האומה
תורה שבעל מונחת בעצם אופיה של האומה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תורה שבכתב – החזון . תורה שבעל – הפרטים שיובילו למימוש החזון
תורה שבכתב - החזון . תורה שבעל - הפרטים שיובילו למימוש החזון
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מטע זיתים נוסף בארץ ישראל – יותר תורה בעם ישראל
מטע זיתים נוסף בארץ ישראל - יותר תורה בעם ישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עניין 'תורה לשמה' לשם התורה
עניין 'תורה לשמה' לשם התורה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לימודי קודש לעומת לימודי חול
לימודי קודש לעומת לימודי חול
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים  משתלבים יפה בעולם המעשה
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים משתלבים יפה בעולם המעשה
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אחד מדרכי עסק התורה לשמה להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים
אחד מדרכי עסק התורה לשמה להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"קשר התורה בהקב"ה זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה"
"קשר התורה בהקב"ה זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה"
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"וחיי עולם נטע בתוכנו – זו תורה שבעל פה"
"וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה"
"עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עיקר ידיעת התורה – שתהייה דבקה בלב ומושכת אחריה את הזהירות בכל דקדוקי התורה
עיקר ידיעת התורה - שתהייה דבקה בלב ומושכת אחריה את הזהירות בכל דקדוקי התורה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לימוד תורה לשמה ממשיך לבריאה את הרצון הטוב
לימוד תורה לשמה ממשיך לבריאה את הרצון הטוב
מספר פרק בסדרה : 18
play3