He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אורות התורה - אלול התשעד

בית המדרש
האם התורה היא 'הוראות יצרן' או משהו הרבה מעבר לכך ?
האם התורה היא 'הוראות יצרן' או משהו הרבה מעבר לכך ?
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה מנחה מה לעשות תורה שבכתב מדריכה מה לחשוב ומה לרצות
תורה שבעל פה מנחה מה לעשות תורה שבכתב מדריכה מה לחשוב ומה לרצות
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה – יצירה של עם ישראל על פי כללי לימוד שנמסרו מהקב"ה
תורה שבעל פה - יצירה של עם ישראל על פי כללי לימוד שנמסרו מהקב"ה
45 דקות
מילות מפתח:תורה שבעל פה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תורה שבעל מונחת בעצם אופיה של האומה
תורה שבעל מונחת בעצם אופיה של האומה
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
תורה שבכתב – החזון . תורה שבעל – הפרטים שיובילו למימוש החזון
תורה שבכתב - החזון . תורה שבעל - הפרטים שיובילו למימוש החזון
44 דקות
מילות מפתח:הרצח הראשון
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מטע זיתים נוסף בארץ ישראל – יותר תורה בעם ישראל
מטע זיתים נוסף בארץ ישראל - יותר תורה בעם ישראל
45 דקות
מילות מפתח:ישיבת ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עניין 'תורה לשמה' לשם התורה
עניין 'תורה לשמה' לשם התורה
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
"תורה לשמה" להיות שייך לתורה מצד עצמה ולא מצד מדרגת הנבראים
49 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
אחרי שאדם לומד אמונה צריך להוריד אותה ללבושים ההלכתיים המעשיים שבה היא מתבטאת
48 דקות
מילות מפתח:לימוד תורה לשמה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לימודי קודש לעומת לימודי חול
לימודי קודש לעומת לימודי חול
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים  משתלבים יפה בעולם המעשה
כשעוסק בתורה בדברים מופשטים יראה את הדברים משתלבים יפה בעולם המעשה
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אחד מדרכי עסק התורה לשמה להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים
אחד מדרכי עסק התורה לשמה להעשיר את כנסת ישראל בכוחות רוחניים גדולים
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
הוצאה של סעיפי פרטים חדשים בתורה מגדילים את כוחה
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"קשר התורה בהקב"ה זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה"
"קשר התורה בהקב"ה זהו יסוד עבודת הקודש של אנשי הסגולה"
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"וחיי עולם נטע בתוכנו – זו תורה שבעל פה"
"וחיי עולם נטע בתוכנו - זו תורה שבעל פה"
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
"עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה"
"עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה"
41 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עיקר ידיעת התורה – שתהייה דבקה בלב ומושכת אחריה את הזהירות בכל דקדוקי התורה
עיקר ידיעת התורה - שתהייה דבקה בלב ומושכת אחריה את הזהירות בכל דקדוקי התורה
40 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
לימוד תורה לשמה ממשיך לבריאה את הרצון הטוב
לימוד תורה לשמה ממשיך לבריאה את הרצון הטוב
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3