פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

סדרה: באר הגולה למהר''ל מפראג - התשעד

פרק 87
47 דקות
מה דעת חכמי ישראל על הנצרות?
פרק 86
49 דקות
היחס אל גוים רשעים שכופרים במציאות הבורא
פרק 85
52 דקות
פשר היחס הקשה של חז"ל אל הגויים
פרק 84
55 דקות
עמי ארצות לא יקומו בתחית המתים
פרק 83
54 דקות
האם חכמי ישראל מזלזלים במי שאינם תלמידי חכמים ?
פרק 82
50 דקות
כמה זמן עמד בית המקדש השני ?
פרק 81
49 דקות
פשר היתוש שנכנס בחוטמו של טיטוס הרשע
פרק 80
48 דקות
אין למדין הלכה מתוך אגדה
פרק 79
47 דקות
חומרת העוון של לגלוג על דברי חכמים
פרק 78
47 דקות
מי הכרית את היהודים מאלכסנדריה שבמצרים ?
פרק 77
51 דקות
האם חז"ל סברו שהעולם הוא שטוח?
פרק 76
50 דקות
"העולם חסר נברא ואי אפשר שיהיה העולם שלם" וחסרונו מצד צפון
פרק 75
47 דקות
האם חכמי ישראל ידעו שהארץ כדורית ?
פרק 74
44 דקות
מה היתה קומתו של אדם הראשון ? - חלק ב
פרק 73
45 דקות
מה היתה קומתו של אדם הראשון ? - חלק א
פרק 72
51 דקות
על מה העולם עומד?
פרק 71
52 דקות
האם חכמינו היו בקיאים בחכמת האסטרונומיה ?
פרק 70
51 דקות
בעולמו של האדם היחס אל הארץ הוא כמשטח ולא ככדור
פרק 69
51 דקות
מהי מידתו של העולם?
פרק 68
54 דקות
המחלוקת בעניין תנועת הגלגל והמזלות

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן