He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בנושא מדינה יהודית - התשעד

בית המדרש
הנגשת התורה לציבור או קרוב הבריות לתורה ?
הנגשת התורה לציבור או קרוב הבריות לתורה ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
כדי לנצח את האויב הצבא צריך את הדרכת התורה
כדי לנצח את האויב הצבא צריך את הדרכת התורה
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת"
"והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת"
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מדינת ישראל – 'מקלט בטוח' או ממלכת כהנים וגוי קדוש ?
מדינת ישראל - 'מקלט בטוח' או ממלכת כהנים וגוי קדוש ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
יום עיון מדינה יהודית אלול תשע"ד - ברצף
130 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3