He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בניין החוסן האישי של ילדים -

בית המדרש
צוק איתן' משפחתי – כלים חדשים לבניין החוסן האישי של ילדים – חלק א
צוק איתן' משפחתי - כלים חדשים לבניין החוסן האישי של ילדים - חלק א
52 דקות
מילות מפתח:מבצע 'צוק איתן'
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צוק איתן' משפחתי – כלים חדשים לבניין החוסן האישי של ילדים – חלק ב
צוק איתן' משפחתי - כלים חדשים לבניין החוסן האישי של ילדים - חלק ב
49 דקות
מילות מפתח:מבצע 'צוק איתן'
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
חינוך האינסטינקט
חינוך האינסטינקט
57 דקות
מילות מפתח:חינוך לדעה עצמית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
התשובה לארץ ישראל
התשובה לארץ ישראל
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התשובה הציורית בחינוך
התשובה הציורית בחינוך
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
טיפול שורש בחינוך ילדינו
טיפול שורש בחינוך ילדינו
44 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
לבדיות בונה בחינוך
לבדיות בונה בחינוך
50 דקות
מילות מפתח:לבדיות, מנוחה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
לחזור אל עצמי בחינוך
לחזור אל עצמי בחינוך
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"שמא בן זה ישפיע על אחיו…"
"שמא בן זה ישפיע על אחיו..."
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
חינוך לחווית ההווה של ילדינו
חינוך לחווית ההווה של ילדינו
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אסטרטגיה לימודית
אסטרטגיה לימודית
26 דקות
מילות מפתח:זכרון, ריכוז
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
עידוד זוגיות מוקדמת – שיעור מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה
עידוד זוגיות מוקדמת – שיעור מאת ד"ר מיכאל אבולעפיה
25 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות, רווקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
עידוד זוגיות מוקדמת  – חלק ב
עידוד זוגיות מוקדמת - חלק ב
27 דקות
מילות מפתח:פרשת תולדות, רווקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
חינוך להכרח ולחופש – חלק א
חינוך להכרח ולחופש - חלק א
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
חינוך להכרח ולחופש – חלק ב
חינוך להכרח ולחופש - חלק ב
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
להיאבק נגד הנשירה הסמויה – חלק א
להיאבק נגד הנשירה הסמויה - חלק א
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
להיאבק נגד הנשירה הסמויה – חלק ב
להיאבק נגד הנשירה הסמויה - חלק ב
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
חינוך למתבגרים – חלק א
חינוך למתבגרים - חלק א
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3