Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הראי''ה - התשעד

פרק 57
24 דקות
יש כח ברצון לרומם את האדם ולשנות את המציאות
פרק 56
24 דקות
על ידי תורה ותפילה גם אדם רחוק מגלה את שייכותו אל הקודש ואת רצונו הטוב
פרק 55
25 דקות
"צריך שיתגדל הרצון בכלל בכוחו השלם ואחר כך מפתחים אותו בקודש"
פרק 54
24 דקות
רצון האדם - מדוע אני רוצה מה שאני רוצה ? והאם אני חייב לרצות זאת ?
פרק 53
25 דקות
מידת הצניעות היא קיומו של העולם הרוחני והחומרי
פרק 52
24 דקות
אין לאדם לפחוד כלל אלא להיזהר
פרק 50
22 דקות
האם יש שאלות שאסור לשאול?
פרק 51
24 דקות
התגלות מולידה את המסורות של האומה
פרק 49
23 דקות
הפחדנות ומורך הלב היא מידה מגונה
פרק 48
25 דקות
כשתחושת הגדלות שבאדם מביאה אותו לפעול דברים גדולים היא איננה סותרת את הענוה
פרק 47
47 דקות
"הענוה משלימה את הרצון ובזה היא הכלי היותר טוב לקבל ברכה"
פרק 46
49 דקות
מידת הכעס מידת הסבלנות ומידת הענוה - שיעור בספר 'מידות הראיה' מאת הרב אורי שרקי
פרק 45
25 דקות
כשאדם קבל כבוד שאינו ראוי לו - ישמור אותו לעת שיקבל איזה עלבון כדי שלא תתעגם נפשו
פרק 44
26 דקות
על מנת להציל את העולם מסבלו יש לזקק את המושג "כבוד שמיים"
פרק 43
27 דקות
מה הטעות שיש לפעמים בהבנת מידת היראה?
פרק 42
18 דקות
מהי מידת יראת הרוממות?
פרק 41
25 דקות
היחס הנכון לחטאים שיש ושאין לנו השפעה עליהם
פרק 40
30 דקות
הצורך לחזור לה' מתוך רוחב הדעת
פרק 39
21 דקות
האם הביטול העצמי טוב ונכון לנו?
פרק 38
27 דקות
איך יראת העונש פועלת במקומה הראוי?
פרק 37
26 דקות
יראת העונש טובה כשהיא מצטרפת במידה ליראת הרוממות
דילוג לתוכן