He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הראי"ה - התשעד

בית המדרש
פתיחה לספר מידות הראי"ה – מתחילים באהבה ובאמונה
פתיחה לספר מידות הראי"ה - מתחילים באהבה ובאמונה
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אהבת כל הבריות כולם – כיצד זה יוצא לפועל ?
אהבת כל הבריות כולם - כיצד זה יוצא לפועל ?
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האהבה צריכה להיות כלפי הכל – אבל האם צריך לאהוב אנשים נשחתים ?
האהבה צריכה להיות כלפי הכל - אבל האם צריך לאהוב אנשים נשחתים ?
48 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יש לייחד את אהבת הבריות למעולים שבבני האדם. מדוע צריך למנות אותם ?
יש לייחד את אהבת הבריות למעולים שבבני האדם. מדוע צריך למנות אותם ?
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם האמונה היא נחלת אנשים שמנותקים מהמציאות?
האם האמונה היא נחלת אנשים שמנותקים מהמציאות?
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האם להאמין למי שמצהיר שהוא לא מאמין ?
האם להאמין למי שמצהיר שהוא לא מאמין ?
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
האדם בעל האמונה הגדולה משפיע לטובה על כל הבריות ועצם רצונו פועל במציאות
האדם בעל האמונה הגדולה משפיע לטובה על כל הבריות ועצם רצונו פועל במציאות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
האמונה השלמה העתידית שישיגו בני האדם היא אמונת ישראל כבר עכשיו
האמונה השלמה העתידית שישיגו בני האדם היא אמונת ישראל כבר עכשיו
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
האמונה היא מושג שעליו לזקק אותו תמיד אחרת עלולים ליפול לאלילות
האמונה היא מושג שעליו לזקק אותו תמיד אחרת עלולים ליפול לאלילות
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"האמונה בה בעצמה סיגים מזיקים אשר תטהר בכור המוסר והדעת"
"האמונה בה בעצמה סיגים מזיקים אשר תטהר בכור המוסר והדעת"
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"כל המצוות כולן הן ציורי האמונה"
"כל המצוות כולן הן ציורי האמונה"
46 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אם אין אלהים  – לכל התרבות האנושית אין משמעות
אם אין אלהים - לכל התרבות האנושית אין משמעות
45 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן
47 דקות
מילות מפתח:ביקורת המקרא,
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן – חלק א
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן - חלק א
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן – חלק ב
גדולי האומה חייבים ללמוד את טענות בקורת המקרא כדי להתמודד איתן - חלק ב
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
גם לאמונה הנמוכה יש בה תועלת אך רק האמונה הגבוהה יכולה להנהיג את החיים
גם לאמונה הנמוכה יש בה תועלת אך רק האמונה הגבוהה יכולה להנהיג את החיים
22 דקות
מילות מפתח:מידת האמונה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
גדולי עולם מזקקים ומעדנים את האמונה
גדולי עולם מזקקים ומעדנים את האמונה
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
קדושת הברית – מדוע יצר המין נקרא יצר הטוב? ומדוע פגם בברית הוא חמור כל כך?
קדושת הברית - מדוע יצר המין נקרא יצר הטוב? ומדוע פגם בברית הוא חמור כל כך?
מספר פרק בסדרה : 18
play3