Jerusalem

16°C
Overcast clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת שבוע והלכה -

בית המדרש
מדריך מעשי להלכות שעטנז
מדריך מעשי להלכות שעטנז
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מעלת הכוונה וההתבוננות במעשה הקטורת על פי הזוהר הקדוש
מעלת הכוונה וההתבוננות במעשה הקטורת על פי הזוהר הקדוש
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגם שמעלת המשכן עליונה ביותר ועם ישראל נלהב בעשייתו –  אין לחלל שבת כדי להקימו
הגם שמעלת המשכן עליונה ביותר ועם ישראל נלהב בעשייתו - אין לחלל שבת כדי להקימו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
ערכה של לימוד התורה והחזקת תלמידי חכמים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חודש אדר והלכות פורים
חודש אדר והלכות פורים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הכר את האויב – מיהו עמלק ומה דרכי הפעולה שלו
הכר את האויב - מיהו עמלק ומה דרכי הפעולה שלו
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
דורנו דור של שפע – רק צריך להכיר תודה. בכבוד תברך!
דורנו דור של שפע - רק צריך להכיר תודה. בכבוד תברך!
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חומרות בפסח או מצוות כיבוד הורים – מה קודם למה?
חומרות בפסח או מצוות כיבוד הורים - מה קודם למה?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מעלת חודש ניסן וקניית מצרכים לפסח ומכירת חמץ
מעלת חודש ניסן וקניית מצרכים לפסח ומכירת חמץ
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הברכות של פרשת בחוקותי מרובות באיכותן על הקללות
הברכות של פרשת בחוקותי מרובות באיכותן על הקללות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
חיזוק בקיום מצוות תפילין
חיזוק בקיום מצוות תפילין
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
יום ירושלים – יום של הארת פנים של הקב"ה לישראל
יום ירושלים - יום של הארת פנים של הקב"ה לישראל
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פדיון שבויים
פדיון שבויים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"והאיש מרדכי הולך וגדל" – אזכרה לרבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל
"והאיש מרדכי הולך וגדל" - אזכרה לרבנו הרב מרדכי אליהו זצ"ל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
כוונה בתפילה
כוונה בתפילה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בין אדם לחברו
בין אדם לחברו
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
עם ישראל וארצו
עם ישראל וארצו
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
עם ישראל חי
עם ישראל חי
מספר פרק בסדרה : 18
play3