פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:07 | הבדלה: 20:30 (ירושלים) 

סדרה: פרשת שבוע והלכה -

פרק 100
61 דקות
פרשת ויצא
פרק 99
60 דקות
הארת הלבנה המיוחדת השבוע
פרק 98
61 דקות
החלשות כח הטומאה בדורנו
פרק 97
59 דקות
"ועשית ככל אשר יורוך"
פרק 96
15 דקות
שבע דנחמתא – הרב שמואל אליהו
פרק 95
59 דקות
מצוות תפילין
פרק 94
61 דקות
רבנו חיים בן עטר זצ"ל
פרק 93
54 דקות
הסוד שגילה בלעם הרשע - 'כי טוב בעיני ה' לברך את ישראל'
פרק 92
59 דקות
המחסום האחרון של עם ישראל בדרך לארצו - סיחון ועוג - ומי הם בדורינו ?
פרק 91
59 דקות
יום ירושלים - יום של הצלה גדולה
פרק 90
58 דקות
ישיבת הארץ תלויה בשמירת השמיטה
פרק 89
61 דקות
קיום הברכה "ורדפו מכם חמשה מאה" - בעת הקמת המדינה
פרק 88
60 דקות
צרעת - עונש לאנשים גדולים על טעויות גדולות
פרק 87
61 דקות
הלכות פורים
פרק 86
58 דקות
רשמים מביקור הרב שמואל אליהו ברוסיה
פרק 85
60 דקות
הגאולה מהצרות היא גוררת את הגאולה השלמה
פרק 84
59 דקות
הלכות השראת שכינה בישראל
פרק 83
56 דקות
מדוע הדיינים נקראים 'אלוהים' ? - הלכות תלמוד תורה
פרק 82
61 דקות
שירת הים
פרק 81
60 דקות
הגאולה הנוכחית לעומת גאולת מצרים

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן