He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הנפש -

בית המדרש
מידת הזריזות
מידת הזריזות
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
16 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הצניעות – הידיעה שמה שסמוי מן העין הוא העיקר והחיצוניות טפלה לו
הצניעות - הידיעה שמה שסמוי מן העין הוא העיקר והחיצוניות טפלה לו
14 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הכבוד – כיצד לזהות אם הוא מדומה או כבוד אמיתי
הכבוד - כיצד לזהות אם הוא מדומה או כבוד אמיתי
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האמת היא המציאות השקר לא קיים
האמת היא המציאות השקר לא קיים
19 דקות
מילות מפתח:אמת, הלל ושמאי, שקר
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גבורה – הפרטת הרצון להחיות את המציאות למנות קטנות שניתן להכיל אותן
גבורה - הפרטת הרצון להחיות את המציאות למנות קטנות שניתן להכיל אותן
15 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אם התנ"ך משבח את התמימות מדוע בחברה המודרנית היא נתפסת כחולשה?
אם התנ"ך משבח את התמימות מדוע בחברה המודרנית היא נתפסת כחולשה?
17 דקות
מילות מפתח:תמימות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדת הקינאה שמוציאה את האדם מן העולם: הרב אליעזר קשתיאל
מדת הקינאה שמוציאה את האדם מן העולם: הרב אליעזר קשתיאל
20 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שלום עולמי בר קיימא – בצרוף ריבונו של עולם לתמונה – מידת השלום
שלום עולמי בר קיימא - בצרוף ריבונו של עולם לתמונה - מידת השלום
19 דקות
מילות מפתח:שלום
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עין טובה – השקפת עולם של ברכה
עין טובה - השקפת עולם של ברכה
19 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3