He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: מידות הנפש -

בית המדרש
מידת הזריזות
מידת הזריזות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
הקשר בין הכנת תכניות מגרה לבין הצלה מכעס
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הצניעות – הידיעה שמה שסמוי מן העין הוא העיקר והחיצוניות טפלה לו
הצניעות - הידיעה שמה שסמוי מן העין הוא העיקר והחיצוניות טפלה לו
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הכבוד – כיצד לזהות אם הוא מדומה או כבוד אמיתי
הכבוד - כיצד לזהות אם הוא מדומה או כבוד אמיתי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האמת היא המציאות השקר לא קיים
האמת היא המציאות השקר לא קיים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
גבורה – הפרטת הרצון להחיות את המציאות למנות קטנות שניתן להכיל אותן
גבורה - הפרטת הרצון להחיות את המציאות למנות קטנות שניתן להכיל אותן
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אם התנ"ך משבח את התמימות מדוע בחברה המודרנית היא נתפסת כחולשה?
אם התנ"ך משבח את התמימות מדוע בחברה המודרנית היא נתפסת כחולשה?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מידת הקנאה – המידה שמוציאה את האדם מן העולם
מידת הקנאה - המידה שמוציאה את האדם מן העולם
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שלום עולמי בר קיימא – בצרוף ריבונו של עולם לתמונה – מידת השלום
שלום עולמי בר קיימא - בצרוף ריבונו של עולם לתמונה - מידת השלום
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
עין טובה – השקפת עולם של ברכה
עין טובה - השקפת עולם של ברכה
מספר פרק בסדרה : 10
play3