He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - טבת תשעד

פרק 34
26 דקות
סיקור חטא המרגלים לקראת פטירת משה רבנו
פרק 33
26 דקות
השגגה שברציחה אינה סעיף מקל כמו בעברות אחרות
פרק 32
25 דקות
ככל היוצא מפיו יעשה: האם הדיבור הוא כה משמעותי? הרב ליאור אנגלמן
פרק 31
25 דקות
מדוע השכר של פנחס הוא שלום - שהוא לכאורה ההפך ממעשהו הקנאי? הרב ליאור אנגלמן
פרק 30
26 דקות
הבחירה לראות טוב: הרב ליאור אנגלמן על פרשת בלק
פרק 29
26 דקות
האם יתכן חינוך רק בנעימות בלי קשיחות ובלי הרמת קול ?
פרק 28
26 דקות
האם לא כולם שווים?
פרק 27
25 דקות
כיצד יתכן שחטא המרגלים קרה דווקא על ידי הגדולים בישראל? הרב אנגלמן עונה
פרק 26
24 דקות
הרב ליאור אנגלמן: דווקא המעשים השגרתיים עושים את הרעש הכי גדול
פרק 25
26 דקות
"הכל או כלום" - הנזירות של שמשון הגיבור איננה יתרון על שאר בני האדם אלא תנאי קיומי
פרק 24
25 דקות
המדבר - מקום ההקשבה
פרק 23
25 דקות
"שתהיו עמלים בתורה" - האם העמל הוא ערך בפני עצמו ?
פרק 22
25 דקות
הרב ליאור אנגלמן: הסיפור של אדם ואדמה
פרק 21
23 דקות
מדוע ההרחקה המיוחדת של הכהנים מחווית המוות ?
פרק 20
25 דקות
הרב אנגלמן בשיעור לפסח: "כל המועדים כנגד האברים, פסח כנגד הפה"
פרק 19
24 דקות
הרב ליאור אנגלמן בשיעור מיוחד: זהו כוחה הנדיר של המחשבה
פרק 18
25 דקות
"וירא אלהים כי טוב" - יחס התורה לבעלי החיים - עוד לפני שנברא האדם
פרק 17
25 דקות
בידודו של המצורע - גם עונש וגם ריפוי
פרק 16
26 דקות
הצרעת - מה גורם אותה ומהו תיקונה ?
פרק 15
26 דקות
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
פרק 14
25 דקות
קרבן - הקירבה אל הבורא מצריכה שינוי פנימי שכולל קרב פנימי
דילוג לתוכן