He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע - טבת תשעד

בית המדרש
מרים הנביאה – כנגד כל הסיכויים
מרים הנביאה - כנגד כל הסיכויים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עולם ההלכה ועולם האגדה בתורת ישראל
עולם ההלכה ועולם האגדה בתורת ישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
להיכנס למרכול כבן חורין ולצאת כעבד …. – איך זה קורה ?
להיכנס למרכול כבן חורין ולצאת כעבד .... - איך זה קורה ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
להגיד תודה באמת זה לומר שירה
להגיד תודה באמת זה לומר שירה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עצת יתרו  – שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
עצת יתרו - שמשה יהיה נציג העם מול האלהים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
טו בשבט מבשר את החתונה של עם ישראל עם ארץ ישראל
טו בשבט מבשר את החתונה של עם ישראל עם ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תפיסת העולם של המשפט העברי
תפיסת העולם של המשפט העברי
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע הפך משה רבנו לבצלאל את סדר עשיית המשכן הארון וכליו ?
מדוע הפך משה רבנו לבצלאל את סדר עשיית המשכן הארון וכליו ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מדוע הכהן הגדול צריך בגדים מיוחדים ?
מדוע הכהן הגדול צריך בגדים מיוחדים ?
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"כי זה משה האיש" – כשמסתמכים על החושים יותר מדי , מאבדים את ההנהגה השכלית הראויה
"כי זה משה האיש" - כשמסתמכים על החושים יותר מדי , מאבדים את ההנהגה השכלית הראויה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מה יחס תורת ישראל אל האומנות ?
מה יחס תורת ישראל אל האומנות ?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
איך בוחרים מנהיג
איך בוחרים מנהיג
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מה הוא העולם הערכי שהתורה רוצה להנחיל לנו דרך הקרבנות והמקדש
מה הוא העולם הערכי שהתורה רוצה להנחיל לנו דרך הקרבנות והמקדש
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
קרבן – הקירבה אל הבורא מצריכה שינוי פנימי שכולל קרב פנימי
קרבן - הקירבה אל הבורא מצריכה שינוי פנימי שכולל קרב פנימי
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
הרב ליאור אנגלמן: אני רוצה להתקרב לבורא, אז מדוע אני נרתע מכך?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
הצרעת –  מה גורם אותה ומהו תיקונה ?
הצרעת - מה גורם אותה ומהו תיקונה ?
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
בידודו של המצורע – גם עונש וגם ריפוי
בידודו של המצורע - גם עונש וגם ריפוי
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"וירא אלהים כי טוב" – יחס התורה לבעלי החיים – עוד לפני שנברא האדם
"וירא אלהים כי טוב" - יחס התורה לבעלי החיים - עוד לפני שנברא האדם
מספר פרק בסדרה : 18
play3