פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

סדרה: ספר ישעיהו - התשעד

פרק 80
16 דקות
הקיום הנצחי של עם ישראל - סיום ספר ישעיהו
פרק 79
24 דקות
"שמחו את ירושלים וגילו בה"
פרק 78
26 דקות
הניצחון על המוות
פרק 77
25 דקות
הבטחת ירושת הארץ לצדיקים שבישראל ולא לעובדי האלילים
פרק 76
28 דקות
תלונת הנביא על חוסר צדק בהנהגת ה'
פרק 75
26 דקות
"למה תתענו ה' מדרכיך תקשיח לבנו מיראתך"
פרק 74
25 דקות
"הבט משמים וראה מזבול קדשך ותפארתך"
פרק 73
25 דקות
"חסדי ה' אזכיר תהילות ה' כעל כל אשר גמלנו ה'"
פרק 72
24 דקות
הקשר שבין ישראל לארצו הוא קשר של זוגיות להבדיל אצל הגוים שאצלם הקשר הוא של אם ובנה
פרק 71
26 דקות
"כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני"
פרק 69
30 דקות
"ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ" - לכללות האומה יש קיום נצחי
פרק 70
24 דקות
"ורעו זרים צאנכם" - יבוא יום שאומות העולם יתייחסו אל ישראל ככהני ה'
פרק 68
25 דקות
"וינקת חלב גויים ושד מלכים תינקי"
פרק 67
25 דקות
ההשפעה של עם ישראל על האומות באחרית הימים
פרק 66
50 דקות
"והלכו גויים לאורך ומלכים לנגה זרחך" - עם ישראל עתיד להוביל את התרבות העולמית
פרק 65
47 דקות
חסרונות מידותיים ושכליים של האדם מונעים ממנו את הטוב האלוהי
פרק 64
48 דקות
"סולו סולו פנו דרך ה'" הקב"ה מעוניין בפיוס עם האנושות ולא בריב
פרק 63
51 דקות
"שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות"
פרק 62
50 דקות
"דרשו ה' בהמצאו" - מדוע בזמני גאולה כדאי יותר לעשות תשובה?
פרק 61
51 דקות
"הרחיבי מקום אהלך" התרחבות הקודש במרחב החול בעת קבוץ הגלויות והגאולה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!