He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: גבורה וגאולה -

בית המדרש
הגבורה והגאולה בדורותינו – שיעור מספר 1
הגבורה והגאולה בדורותינו - שיעור מספר 1
54 דקות
מילות מפתח:היסטוריה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
גבורה בגלות וגבורה בארץ ישראל – שיעור מספר 2
גבורה בגלות וגבורה בארץ ישראל - שיעור מספר 2
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התפתחות הגבורה בנפשות – שיעור מספר 3
התפתחות הגבורה בנפשות - שיעור מספר 3
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
תקופת המנדט הבריטי – שיעור מספר 4
תקופת המנדט הבריטי - שיעור מספר 4
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בדרך להקמת צבא –  שיעור מספר 5
בדרך להקמת צבא - שיעור מספר 5
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
צבא ממלכתי – שיעור מספר 6
צבא ממלכתי - שיעור מספר 6
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מקור הגבורה והצבאיות – שיעור מספר 7
מקור הגבורה והצבאיות - שיעור מספר 7
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
צבא החשמונאים וצה"ל – שיעור מספר 8
צבא החשמונאים וצה"ל - שיעור מספר 8
מספר פרק בסדרה : 8
play3