He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: סיפורי מעשיות משנים קדמוניות -

בית המדרש
בדרך ספרתי מעשה …
בדרך ספרתי מעשה ...
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
השבי החמור ביותר – להיות שבויה בתור מלכה … של הצד האחר
השבי החמור ביותר - להיות שבויה בתור מלכה ... של הצד האחר
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תרדמה קטלנית … כאשר הדעת קודמת לחיים
תרדמה קטלנית ... כאשר הדעת קודמת לחיים
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האבידה חזרה למקומה
האבידה חזרה למקומה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בתחבולות תעשה לך מלחמה … עם היצר הרע
בתחבולות תעשה לך מלחמה ... עם היצר הרע
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מעשה מבן מלך שעשוי מאבנים טובות
מעשה מבן מלך שעשוי מאבנים טובות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תפארת האדם – הרצון להשפיע לזולתו
תפארת האדם - הרצון להשפיע לזולתו
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ההתלבטות בנפש האדם בין הרצון לקבל לרצון לתת
ההתלבטות בנפש האדם בין הרצון לקבל לרצון לתת
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
זהירות שטח פרטי – כשהאידיאליזם מנסה לדרוס את הפרטיות
זהירות שטח פרטי - כשהאידיאליזם מנסה לדרוס את הפרטיות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מעשה ברב ובן יחיד
מעשה ברב ובן יחיד
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
החיפוש אחרי החיסרון הוא הפתח להתקדמות והשלמה בחיים
החיפוש אחרי החיסרון הוא הפתח להתקדמות והשלמה בחיים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק א
מעשה מחכם ותם - חלק א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ב
מעשה מחכם ותם - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ג
מעשה מחכם ותם - חלק ג
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ד
מעשה מחכם ותם - חלק ד
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ה
מעשה מחכם ותם - חלק ה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ו'
מעשה מחכם ותם - חלק ו'
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
מעשה מחכם ותם – חלק ז'
מעשה מחכם ותם - חלק ז'
מספר פרק בסדרה : 18
play3