פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

סדרה: באור התפילה ע''פ עולת ראי''ה - התשעד

פרק 204
49 דקות
ההבדל בין "נצר מטעי" ל"מעשה ידי"
פרק 203
50 דקות
בתפילה מתגלה כח קדושת הרצון ובתורה מתגלה כח קדושת השכל
פרק 202
48 דקות
איך אפשר לדבר על מה שאי אפשר? מה הכוונה באמירת הקדושה? הרב אורי שרקי
פרק 201
56 דקות
פרטים בענייני קריאת התורה
פרק 200
52 דקות
"ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו"
פרק 199
51 דקות
"כי לעולם חסדו" - מהו החסד האלוהי
פרק 198
49 דקות
עצבי הגוים כסף וזהב מעשי ידי אדם
פרק 197
53 דקות
ההכרות הן סובייטיביות כיוון שהן באות מן החושים
פרק 196
46 דקות
"אורך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
פרק 195
50 דקות
האדם הזוכה להשגחה מיוחדת ניצל "מדבר באופל יהלך מקטב ישוד צהרים"
פרק 193
52 דקות
"כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
פרק 192
56 דקות
"תפילה למשה איש האלהים"
פרק 191
48 דקות
"שומר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה" - אצל הצדיק אין שבירה ביסודות הרוחניים
פרק 190
52 דקות
"נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" - היחס בין שפה ללשון
פרק 189
48 דקות
"הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו"
פרק 188
50 דקות
בכל דבר עושה הקב"ה את שליחותו - בחכמה ובסכלות
פרק 187
51 דקות
"והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגיבור לרוץ אורח"
פרק 186
48 דקות
"השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע"
פרק 185
51 דקות
הפיוט "יום זה לישראל אורה ושמחה"
פרק 184
53 דקות
קידוש של ליל שבת ,הלכות קידוש במקום סעודה

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן