He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: גמרא של ארץ ישראל -

פרק 54
60 דקות
טעותם של המלאכים
פרק 53
60 דקות
מדוע קשה הזיווג כקריעת ים סוף ?
פרק 52
57 דקות
תנורו של עכנאי : יום בוער כתנור - חלק ד'
פרק 51
56 דקות
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ג
פרק 50
27 דקות
פרדוקסליות של מתן תורה - חלק ב
פרק 49
24 דקות
סוד הפרדוקסליות במתן תורה - לחג השבועות | הרב ראובן פיירמן | תשסד
פרק 48
32 דקות
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק ב
פרק 47
27 דקות
תנורו של עכנאי : אונאה - חלק א
פרק 46
54 דקות
"ותלך לדרוש את ה' " חלק ב
פרק 45
50 דקות
"ותלך לדרוש את ה' " חלק א
פרק 44
32 דקות
לחיות בעננים ... - חלק ב
פרק 43
26 דקות
לחיות בעננים ... - חלק א
פרק 42
26 דקות
מדוע יש מחלוקות ? - חלק ב
פרק 41
26 דקות
מדוע יש מחלוקות ? - חלק א
פרק 40
34 דקות
עולמות דאתכסייא - חלק ב
פרק 39
25 דקות
עולמות דאתכסייא - חלק א
פרק 38
31 דקות
הסתכל באורייתא וברא עלמא - חלק ב
פרק 37
30 דקות
הסתכל באורייתא וברא עלמא - חלק א
פרק 36
33 דקות
שניים אוחזין בטלית - חלק ד'
פרק 35
21 דקות
שניים אוחזין בטלית - חלק ג'
פרק 34
23 דקות
שניים אוחזין בטלית - חלק ב
דילוג לתוכן