He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עין אי"ה - חשון תשעד

בית המדרש
מדוע אסור לשאול רב שאלה בעניין שאיננו עסוק בו כעת  ?
מדוע אסור לשאול רב שאלה בעניין שאיננו עסוק בו כעת ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עבודה גופנית ראויה לגוים ועבודת רוח לישראל והכנה לקראת אלוהי ישראל בתפילה
עבודה גופנית ראויה לגוים ועבודת רוח לישראל והכנה לקראת אלוהי ישראל בתפילה
52 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
הגישה לתפילה , ההשלמה ההדדית שביראה והאהבה , אדם ישר יכול לסמוך על נטיותיו הפנימיות
הגישה לתפילה , ההשלמה ההדדית שביראה והאהבה , אדם ישר יכול לסמוך על נטיותיו הפנימיות
57 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הדרכת התורה את הרגש צריכה לכלול גם את הרגש הרוחני
הדרכת התורה את הרגש צריכה לכלול גם את הרגש הרוחני
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"רושם החלק המשפטי שבתורה גדול הוא מאוד על החיים" ועבודת הכלל מתוך רווחה פרטית
"רושם החלק המשפטי שבתורה גדול הוא מאוד על החיים" ועבודת הכלל מתוך רווחה פרטית
53 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מהו תפקיד החברה ?
מהו תפקיד החברה ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מה זמן ארוחת הבוקר מלמד על האדם ?
מה זמן ארוחת הבוקר מלמד על האדם ?
38 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
תפקיד האוכל בחיינו
תפקיד האוכל בחיינו
46 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מחנה השלום – חלק א
מחנה השלום - חלק א
41 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מחנה השלום – חלק ב
מחנה השלום - חלק ב
43 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
הכרת הטוב
הכרת הטוב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
קדושת השבת משרישה אצלינו את מידת הכרת הטוב האמיתי
קדושת השבת משרישה אצלינו את מידת הכרת הטוב האמיתי
43 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
השבת – סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
השבת - סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה
44 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
כאשר הציבור בריא בטבעיותו אין צורך בסייגים ובגזרות
כאשר הציבור בריא בטבעיותו אין צורך בסייגים ובגזרות
42 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פיתוח רגש הכרת הטובה ועשיית הטוב מפני שהוא טוב
פיתוח רגש הכרת הטובה ועשיית הטוב מפני שהוא טוב
39 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
העדפת ילדים במשפחה וסכנת דיכוי השכל את הכוחות הרגשיים שבאדם (חלק א)
העדפת ילדים במשפחה וסכנת דיכוי השכל את הכוחות הרגשיים שבאדם (חלק א)
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
סכנת דיכוי השכל את הכוחות הרגשיים שבאדם (חלק ב)
סכנת דיכוי השכל את הכוחות הרגשיים שבאדם (חלק ב)
41 דקות
נושא: עין אי"ה
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
הגדלות של עם ישראל לעומת אומות העולם גם מזמנת אפשרות לקלקולים גדולים יותר
הגדלות של עם ישראל לעומת אומות העולם גם מזמנת אפשרות לקלקולים גדולים יותר
מספר פרק בסדרה : 18
play3