Jerusalem

11°C
Few clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בין הלל לשמאי ואנחנו -

בית המדרש
עבודת המידות בדרכו של הלל
עבודת המידות בדרכו של הלל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
היחס הנכון למציאות דרך הקפדנות והסבלנות גם יחד הגם שהם הפכים
היחס הנכון למציאות דרך הקפדנות והסבלנות גם יחד הגם שהם הפכים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז" – האם זה הצליח ?
"כל מי שילך ויקניט את הלל יטול ארבע מאות זוז" - האם זה הצליח ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
המצב המסוכן בו עלול האדם לכעס – בין הסרת הטירדה לבין המנוחה
המצב המסוכן בו עלול האדם לכעס - בין הסרת הטירדה לבין המנוחה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
האם גם אנחנו מזלזלים את הזולת כמו אותו חצוף שניסה להקניט את הלל ?
האם גם אנחנו מזלזלים את הזולת כמו אותו חצוף שניסה להקניט את הלל ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מה צריך להיות בסיס הקשר החברתי בין בני אדם
מה צריך להיות בסיס הקשר החברתי בין בני אדם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"יש לי שאלה שאין ולא תהייה לה שום השלכה מעשית שאני חייב לברר כאן ועכשיו בערב שבת"
"יש לי שאלה שאין ולא תהייה לה שום השלכה מעשית שאני חייב לברר כאן ועכשיו בערב שבת"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"דברים של מה בכך" – מידת הענוה נותנת את דעתה גם על דברים פעוטים מה שאין כן הגאוה
"דברים של מה בכך" - מידת הענוה נותנת את דעתה גם על דברים פעוטים מה שאין כן הגאוה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שני חלקי המנהיגות
שני חלקי המנהיגות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
אלהי הפרטים הקטנים
אלהי הפרטים הקטנים
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות?
מפני מה רגליהם של אפריקאים רחבות?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מבחן הענווה האחרון להלל הזקן – 'מתירא אני שמא תכעס'
מבחן הענווה האחרון להלל הזקן - 'מתירא אני שמא תכעס'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
להכשרת העיון בשאלות רבות ועמוקות יש צורך בדחיקת הרגש והגברת השכל
להכשרת העיון בשאלות רבות ועמוקות יש צורך בדחיקת הרגש והגברת השכל
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
המחקר לגילוי האמת חייב להיות נטול רגשות וענייני בלבד
המחקר לגילוי האמת חייב להיות נטול רגשות וענייני בלבד
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
היחס בין הקריירה של האדם לבין אישיותו העצמית
היחס בין הקריירה של האדם לבין אישיותו העצמית
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
כיצד הגיב הלל הזקן על האמירה "שלא ירבו כמותך בישראל" ?
כיצד הגיב הלל הזקן על האמירה "שלא ירבו כמותך בישראל" ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם הענווה היא רמיסת העצמיות ?
האם הענווה היא רמיסת העצמיות ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3