He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ליל הושענא רבה - התשעד

בית המדרש
סוכות – חגה של ארץ ישראל
סוכות - חגה של ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
הקשר בין שמיני עצרת לחג הסוכות
הקשר בין שמיני עצרת לחג הסוכות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
משמעות שמו של אדם
משמעות שמו של אדם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"הביאני המלך חדריו" – הושענא רבה ושמחת תורה
"הביאני המלך חדריו" - הושענא רבה ושמחת תורה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ניסוך המים – סמל האחדות
ניסוך המים - סמל האחדות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
בקשת ישועה ושמחת החג
בקשת ישועה ושמחת החג
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
עיון במשניות מסכת סוכה
עיון במשניות מסכת סוכה
44 דקות
מילות מפתח:מסכת סוכה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מלחמת גוג ומגוג ב… "סוכה"
מלחמת גוג ומגוג ב... "סוכה"
מספר פרק בסדרה : 8
play3