Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני ראש השנה - התשעד

כותרת השיעור החדש
15 דקות
כותרת השיעור החדש
15 דקות
הכנה וביאור לתפילות יום הכיפורים תשע"ה
116 דקות
הקשר בין תפילת חנה לראש השנה
50 דקות
הכנה וביאור לתפילות יום הכיפורים תשע"ד
147 דקות
מחילה סליחה וכפרה
60 דקות
ראש השנה - שמחה או יראה ?
58 דקות
מדוע בטלו חכמים את מצות השופר בראש השנה שחל בשבת ?
52 דקות
האפשרויות השונות לגשת אל ראש השנה - פשוט או כפוף: הרב אייל ורד
48 דקות
מילות מפתח:קול שופר, ראש השנה
שיעור לראש השנה תשע"ד
86 דקות
מלכויות זכרונות ושופרות
50 דקות
הגישה היסודית אל ראש השנה - אהבת עולם: הרב שמואל אליהו
48 דקות
תקע בשופר גדול לחרותנו: הרב ערן ישועה
40 דקות