He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לדעת בארץ דרכך - סוגיות בעולם התשובה למעשה -

בית המדרש
תאמין שיכולים לתקן – שיעור ראשון בסדרה
תאמין שיכולים לתקן - שיעור ראשון בסדרה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חזרתי בתשובה . ומה עם כל מה שעברתי לפני … ? – היחס לעבר – שיעור מספר 2
חזרתי בתשובה . ומה עם כל מה שעברתי לפני ... ? - היחס לעבר - שיעור מספר 2
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
התופעה המופלאה שהתחדשה לראשונה בדורינו – בעלי התשובה – שיעור מספר 3
התופעה המופלאה שהתחדשה לראשונה בדורינו - בעלי התשובה - שיעור מספר 3
מספר פרק בסדרה : 3
play3