He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לדעת בארץ דרכך - סוגיות בעולם התשובה למעשה -

פרק 3
44 דקות
התופעה המופלאה שהתחדשה לראשונה בדורינו - בעלי התשובה - שיעור מספר 3
פרק 2
49 דקות
חזרתי בתשובה . ומה עם כל מה שעברתי לפני ... ? - היחס לעבר - שיעור מספר 2
פרק 1
51 דקות
תאמין שיכולים לתקן - שיעור ראשון בסדרה
דילוג לתוכן