He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: עולמם של חכמינו זכרונם לברכה -

בית המדרש
חוני המעגל – חלק א
חוני המעגל - חלק א
24 דקות
מילות מפתח:גשם, חוני המעגל
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
חוני המעגל – חלק ב
חוני המעגל - חלק ב
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
אם חוני המעגל הצליח להוריד גשם מדוע רבי שמעון בן שטח רצה לנדות אותו  ? – חלק א
אם חוני המעגל הצליח להוריד גשם מדוע רבי שמעון בן שטח רצה לנדות אותו ? - חלק א
22 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
אם חוני המעגל הצליח להוריד גשם מדוע רבי שמעון בן שטח רצה לנדות אותו  ? – חלק ב
אם חוני המעגל הצליח להוריד גשם מדוע רבי שמעון בן שטח רצה לנדות אותו ? - חלק ב
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
הבנת הקשר בין עם ישראל להקב"ה על ידי  הקשר בין הורים וילדים -חלק א
הבנת הקשר בין עם ישראל להקב"ה על ידי הקשר בין הורים וילדים -חלק א
21 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הבנת הקשר בין עם ישראל להקב"ה על ידי  הקשר בין הורים וילדים -חלק ב
הבנת הקשר בין עם ישראל להקב"ה על ידי הקשר בין הורים וילדים -חלק ב
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
כותל סליחה אלול
הסליחה שמאפשרת את שיקומו המוסרי של האדם - הרב ליאור אנגלמן
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
סעודה מפסקת עם השטן – ערב יום הכיפורים – חלק א
סעודה מפסקת עם השטן - ערב יום הכיפורים - חלק א
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
סעודה מפסקת עם השטן – ערב יום הכיפורים – חלק ב
סעודה מפסקת עם השטן - ערב יום הכיפורים - חלק ב
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
שמעיה ואבטליון – מדוע נתנה להם שררה ? מה פשר הניתוק מהעולם שחוץ לבית המדרש – חלק א
שמעיה ואבטליון - מדוע נתנה להם שררה ? מה פשר הניתוק מהעולם שחוץ לבית המדרש - חלק א
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שמעיה ואבטליון – מדוע נתנה להם שררה ? מה פשר הניתוק מהעולם שחוץ לבית המדרש – חלק ב
שמעיה ואבטליון - מדוע נתנה להם שררה ? מה פשר הניתוק מהעולם שחוץ לבית המדרש - חלק ב
31 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אהבת המלאכה ושנאת הרבנות והקרבה למען לימוד תורה
אהבת המלאכה ושנאת הרבנות והקרבה למען לימוד תורה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מה עושים כשרוצים ללמוד תורה אך לא מרשים לך להיכנס ? תשאלו את הלל הזקן
מה עושים כשרוצים ללמוד תורה אך לא מרשים לך להיכנס ? תשאלו את הלל הזקן
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הערך המוסף המיוחד של שמעיה ואבטליון מתוקף היותם גרים
הערך המוסף המיוחד של שמעיה ואבטליון מתוקף היותם גרים
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מדוע לעצבן את הלל הזקן ? סתם להפסיד ארבע מאות זוז ?
מדוע לעצבן את הלל הזקן ? סתם להפסיד ארבע מאות זוז ?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
זמן מועד לפורענות ולעצבים –  "ערב שבת קודש"
זמן מועד לפורענות ולעצבים - "ערב שבת קודש"
24 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
המוכר החשוב והמיוחד' : הפגיעויות הבסיסיות של נפש האדם
המוכר החשוב והמיוחד' : הפגיעויות הבסיסיות של נפש האדם
26 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האם הלל הזקן מתפעל באמת מהשאלות של אותו חצוף או שהוא מעמיד פנים ?
האם הלל הזקן מתפעל באמת מהשאלות של אותו חצוף או שהוא מעמיד פנים ?
26 דקות
מילות מפתח:הלל הזקן, כבוד תורה
מספר פרק בסדרה : 18
play3