He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הכתב והקבלה - התשעד

בית המדרש
ה"משקפת"…
ה"משקפת"...
94 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
כריתת ברית
כריתת ברית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה לכוון בשמיעת קול השופר ?
מה לכוון בשמיעת קול השופר ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
צו פיוס…
צו פיוס...
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"השיא השלילי" …
"השיא השלילי" ...
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חיים כפולים – המרוץ ל"מנוחה"!
חיים כפולים - המרוץ ל"מנוחה"!
72 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
רמאות – מי כאן הצייד?
רמאות - מי כאן הצייד?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
אנחנו "עפר"!
אנחנו "עפר"!
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מה באמת קרה בשכם? והיום?
מה באמת קרה בשכם? והיום?
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
האמת שב"כאילו"
האמת שב"כאילו"
70 דקות
מילות מפתח:פרשת וישב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מיהו 'בן תורה' באמת?
מיהו 'בן תורה' באמת?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בין ילדות, נערות והתבגרות
בין ילדות, נערות והתבגרות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
הטעות המצויה
הטעות המצויה
60 דקות
מילות מפתח:ענישה, פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מי באמת יצא ממצרים?
מי באמת יצא ממצרים?
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
נורא תהילות עושה פלא
נורא תהילות עושה פלא
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
לא תחמוד !
לא תחמוד !
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
בין העליות
בין העליות
71 דקות
מילות מפתח:פרשת משפטים
מספר פרק בסדרה : 18
play3