יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: מאמר 'דעת אלהים' למרן הרב קוק - התשעג

פרק 17
25 דקות
הצורך בשפה ברורה בלימוד ענייני האלוהות - סיום המאמר
פרק 16
27 דקות
הגאולה הרוחנית - מעצבות דתית לדעת אלוהים
פרק 15
26 דקות
טהרת מושגי הדת ותפיסת האלוהות
פרק 14
23 דקות
התפקיד הפוליטי של עם ישראל
פרק 13
27 דקות
אירופה לא תיגאל כל זמן שלא תהייה מינות של הגוים באמונת הנצרות
פרק 12
23 דקות
היאוש הוא הסימן של המעבר מהאידיאלים הקטנים לאידיאלים הגדולים
פרק 11
24 דקות
המגמה האידיאלית שמחזיקה את הלאומיות הישראלית
פרק 10
23 דקות
כשישראל אינם מכירים את ערכם העצמי נצחונותיהם הצבאיים מאבדים את ערכם
פרק 9
22 דקות
הגישה אל הדבר החביב חייבת להיעשות בגילוי ובהסתר גם יחד
פרק 8
24 דקות
זיהוי הטבע עם האלוהות - סילוק האלוהות מן הנפש האנושית - ודרדור האנושות לשקיעה בחומריות
פרק 7
27 דקות
הקליפה והפרי בתפיסתו של שפינוזה
פרק 6
28 דקות
מדוע היהדות נרתעת מלדבר על אלוהים ?
פרק 5
26 דקות
המאבק הרוחני-תאולוגי בין ישראל לעמים
פרק 4
25 דקות
המפגש עם האינסוף דרך האידאלים האלוהיים ולא עם העצמות האלוהית
פרק 3
54 דקות
העונג שבהכרה הסובייקטיבית של האלוהות
פרק 2
55 דקות
חזיון המושג באמצעות מחשבה או רגש
פרק 1
48 דקות
פתיחה למאמר 'דעת אלהים' למרן הרב קוק

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!