He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך ספר שמואל - התשעג

בית המדרש
פתיחה לספר שמואל – בירור מיהם כותביו העלומים וכללים ללימוד תנ"ך בכלל
פתיחה לספר שמואל - בירור מיהם כותביו העלומים וכללים ללימוד תנ"ך בכלל
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים ושמו אלקנה"
"ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים ושמו אלקנה"
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ויהי איש אחד – תחילתו של תיקון
ויהי איש אחד - תחילתו של תיקון
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"ועלה האיש ההוא" – האיש אלקנה
"ועלה האיש ההוא" - האיש אלקנה
39 דקות
מילות מפתח:חנה, עקרות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
ועלי שומר את פיה… ויחשבה עלי לשיכורה
ועלי שומר את פיה... ויחשבה עלי לשיכורה
33 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
תפילת חנה- מדוע נדלקו האורים והתומים?
תפילת חנה- מדוע נדלקו האורים והתומים?
35 דקות
מילות מפתח:דוד וגלית, ה' צבאות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"חנה למה תבכי" ?  – וכי לא ידע אלקנה מדוע חנה עצובה ?
"חנה למה תבכי" ? - וכי לא ידע אלקנה מדוע חנה עצובה ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"והיא מרת נפש ותתפלל על ה' "  – וכי ה' צריך שיתפללו עליו או שיתפללו אליו ?
"והיא מרת נפש ותתפלל על ה' " - וכי ה' צריך שיתפללו עליו או שיתפללו אליו ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"ונתת לאמתך זרע אנשים"
"ונתת לאמתך זרע אנשים"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ותען חנה ותאמר לא אדוני…"
"ותען חנה ותאמר לא אדוני..."
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"עד יגמל הנער… והבאותיו… וישב שם עד עולם"
"עד יגמל הנער... והבאותיו... וישב שם עד עולם"
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"אל הנער הזה התפללתי"
"אל הנער הזה התפללתי"
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
"ולו נתכנו עלילות"
"ולו נתכנו עלילות"
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"וירם קרן משיחו"
"וירם קרן משיחו"
35 דקות
מילות מפתח:רגלים, תפילת חנה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"ומעיל קטן תעשה לו אמו"
"ומעיל קטן תעשה לו אמו"
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
משהו חדש מתחיל
משהו חדש מתחיל
34 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הקשר בין קורות חייו של שמואל הנביא לפרשת שופטים
הקשר בין קורות חייו של שמואל הנביא לפרשת שופטים
32 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"כי חפץ ה' להמיתם" – מדוע מנע ה' מבני עלי לעשות תשובה?
"כי חפץ ה' להמיתם" - מדוע מנע ה' מבני עלי לעשות תשובה?
מספר פרק בסדרה : 18
play3