Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר אורות הקודש - התשעג

הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
סוד ניצוצות החיים שבאכילה - הרב אורי שרקי
ההפרש בין עולם הערכים הארצישראלי לבין של הגלות - לימוד בספר 'אורות הקודש' מאת הרב אורי שרקי
מהי גלות הדיבור וכיצד היא גאולתו? לימוד בספר 'אורות הקודש' עם הרב אורי שרקי
התעלות הדיבור ופעולתו
הדיבור של אנשים מיוחדים הוא בעל משמעות שיכול לחולל דברים גדולים
'והמשכיל בעת ההיא ידום' - יש עיתים שרק השתיקה פועלת והדיבור הורס
'האדם שנשמתו מאירה בקרבו, מוכרח הוא להתבודד הרבה' - הרב אורי שרקי
54 דקות
מילות מפתח:התבודדות
הפרישות בעלת מעלה אך היא הנהגה זמנית בלבד ולפי הצורך - הרב אורי שרקי
56 דקות
המשמעות של 'מספר קטן' בגימטריה - הרב אורי שרקי
55 דקות
שביתה לשם עבודה היא פעולה של עיכול רוחני - הרב אורי שרקי
56 דקות
ההכרות הסובייקטיביות הן עיקר האדם ואין לזלזל בהן - הרב אורי שרקי
54 דקות
האם לכיעור וליופי יש משמעות על פי היהדות? - הרב אורי שרקי
58 דקות
מילות מפתח:יופי, כיעור
"כדאי להיות בצד של אלוהים, כדי לא להסתבך" : למי מתאימה השקפה כזו ? | הרב אורי שרקי
55 דקות
יסוד הכעס והיצירה
54 דקות
צחצוחי המידות והדבקות
54 דקות
סדר הטהרה: כאשר ההשגות קודמות למעשים
56 דקות
דרישת זיכוך המידות, והתועלת שבהכרה בשתי הנפשות של האדם
56 דקות
התשוקה לחשיפת הרצון שמאחורי חוקי הטבע העיוורים: אורות הקודש עם הרב שרקי
57 דקות
תפילה בהירה מתקנת את התפילות החסרות שקדמו לה
58 דקות
הופעת העילוי העולמי דרך עבודת היחיד
52 דקות