He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: על הדרך -

בית המדרש
"על הדרך" פרשת לך לך
"על הדרך" פרשת לך לך
3 דקות
מילות מפתח:פרשת לך לך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
"על הדרך" – הכנסת אורחים – פרשת וירא
"על הדרך" - הכנסת אורחים - פרשת וירא
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"על הדרך" – פרשת חי שרה – שידוכים
"על הדרך" - פרשת חי שרה - שידוכים
3 דקות
מילות מפתח:טו באב
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"על הדרך " – האם המטרה מקדשת את האמצעים ? פרשת תולדות
"על הדרך " - האם המטרה מקדשת את האמצעים ? פרשת תולדות
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"על הדרך" – פרשת ויצא – החלום
"על הדרך" - פרשת ויצא - החלום
3 דקות
מילות מפתח:חלום, פרשת ויצא
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
"על הדרך" – פרשת וישלח – יחד שבטי ישראל
"על הדרך" - פרשת וישלח - יחד שבטי ישראל
2 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"על הדרך" – פרשת וישב – הדרך אל הטוב , אל הגאולה
"על הדרך" - פרשת וישב - הדרך אל הטוב , אל הגאולה
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
"על הדרך " – פרשת מקץ – ירידה לצורך עליה
"על הדרך " - פרשת מקץ - ירידה לצורך עליה
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"על הדרך" – פרשת ויגש – מפגש עם השונה
"על הדרך" - פרשת ויגש - מפגש עם השונה
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
על הדרך – מדוע צמים בעשרה בטבת ?
על הדרך - מדוע צמים בעשרה בטבת ?
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
על הדרך פרשת ויחי – בלי עין הרע
על הדרך פרשת ויחי - בלי עין הרע
2 דקות
מילות מפתח:עין הרע, פרשת ויחי
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מהי המשמעות של השם ? – פרשת שמות
מהי המשמעות של השם ? - פרשת שמות
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרשת וארא – מעבדות לחירות
פרשת וארא - מעבדות לחירות
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פרשת בא – האם עשרת המכות זה דבר ריאלי ?
פרשת בא - האם עשרת המכות זה דבר ריאלי ?
2 דקות
מילות מפתח:פרשת בא
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
על הדרך – פרשת בשלח – רק תראה לי נס
על הדרך - פרשת בשלח - רק תראה לי נס
2 דקות
מילות מפתח:פרשת בשלח
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
על הדרך לטו בשבט – החיים שבעצים
על הדרך לטו בשבט - החיים שבעצים
4 דקות
מילות מפתח:טו בשבט
נושא: טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"על הדרך" – למה פירות ?
"על הדרך" - למה פירות ?
1 דקות
מילות מפתח:טו בשבט
נושא: טו בשבט
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרשת יתרו – מה קבלנו בהר סיני
פרשת יתרו - מה קבלנו בהר סיני
1 דקות
מילות מפתח:פרשת יתרו
מספר פרק בסדרה : 18
play3