Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר שופטים - התשעב

פרק 86
43 דקות
סיכום ספר שופטים - חלק ב
פרק 85
32 דקות
סיכום ספר שופטים - חלק א
פרק 84
35 דקות
הפתרון לנישואי אנשי בנימין הנותרים וסיום ספר שופטים
פרק 83
27 דקות
חרם ישראל על יושבי יבש גלעד כפתרון לשרידי שבט בנימין
פרק 82
38 דקות
מלחמת ישראל ובני בנימין
פרק 81
31 דקות
כדור השלג המתגלגל אל עבר מלחמת אחים
פרק 80
34 דקות
מי הוא האיש הלוי?
פרק 79
30 דקות
שנאת אנשי הגבעה לאיש הלוי ומעשיהם
פרק 77
30 דקות
סיכום המעשה של פסל מיכה ותחילת מעשה פילגש בגבעה
פרק 78
36 דקות
"לא נסור אל עיר נכרי אשר לא מבני ישראל הנה"
פרק 76
37 דקות
"ואתם תדעו מה תעשו" - מה מתכוננים בני דן לעשות במסעם צפונה ?
פרק 75
28 דקות
מדוע חשיפת העבודה הזרה של הנער הלוי לא מזעזעת את המשלחת של בני דן ?
פרק 74
37 דקות
"ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם"
פרק 73
30 דקות
"ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו"
פרק 72
39 דקות
"ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ... ויגד לה את כל לבו" - גילוי סודו של שמשון
פרק 71
31 דקות
"ויהי אחרי כן ויאהב אשה בנחל שורק ושמה דלילה" - ההתחלה של הסוף
פרק 70
41 דקות
האיתות לשבט יהודה
פרק 69
31 דקות
תוצאות השריפה ותגובת שבט יהודה
פרק 68
41 דקות
חידת שמשון והשריפה הגדולה
פרק 67
29 דקות
נישואי שמשון לאישה הפלישתית
פרק 66
29 דקות
"וירד שמשון תמנתה וירא אשה מתמנתה מבנות פלשתים"