Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ''ך - ספר שופטים - התשעב

סיכום ספר שופטים - חלק ב
43 דקות
סיכום ספר שופטים - חלק א
32 דקות
הפתרון לנישואי אנשי בנימין הנותרים וסיום ספר שופטים
35 דקות
חרם ישראל על יושבי יבש גלעד כפתרון לשרידי שבט בנימין
27 דקות
כדור השלג המתגלגל אל עבר מלחמת אחים
31 דקות
שנאת אנשי הגבעה לאיש הלוי ומעשיהם
30 דקות
מי הוא האיש הלוי?
34 דקות
"לא נסור אל עיר נכרי אשר לא מבני ישראל הנה"
36 דקות
סיכום המעשה של פסל מיכה ותחילת מעשה פילגש בגבעה
30 דקות
מילות מפתח:מעשה פילגש בגבעה
"ואתם תדעו מה תעשו" - מה מתכוננים בני דן לעשות במסעם צפונה ?
37 דקות
מדוע חשיפת העבודה הזרה של הנער הלוי לא מזעזעת את המשלחת של בני דן ?
28 דקות
"ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם"
37 דקות
"ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו"
30 דקות
"ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ... ויגד לה את כל לבו" - גילוי סודו של שמשון
39 דקות
"ויהי אחרי כן ויאהב אשה בנחל שורק ושמה דלילה" - ההתחלה של הסוף
31 דקות
מילות מפתח:דלילה, שמשון הגיבור
האיתות לשבט יהודה
41 דקות
תוצאות השריפה ותגובת שבט יהודה
31 דקות
חידת שמשון והשריפה הגדולה
41 דקות
נישואי שמשון לאישה הפלישתית
29 דקות
"וירד שמשון תמנתה וירא אשה מתמנתה מבנות פלשתים"
29 דקות