He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לומדים לקרוא תנ"ך - ספר שופטים - התשעב

בית המדרש
פתיחה לספר שופטים ושיטת התמרורים בלימוד תנ"ך
פתיחה לספר שופטים ושיטת התמרורים בלימוד תנ"ך
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
האופן שבו קוראים את התנ"ך – שיטת התמרורים
האופן שבו קוראים את התנ"ך - שיטת התמרורים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
"הבעיות" -חלק א
"הבעיות" -חלק א
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"הבעיות" – חלק ב
"הבעיות" - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
בעיית המנהיגות
בעיית המנהיגות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
אבן הבוחן – ירושלים
אבן הבוחן - ירושלים
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
ראש גלית בקבר אדוני בזק
ראש גלית בקבר אדוני בזק
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מדוע שבט יהודה עוזר לשבט שמעון
מדוע שבט יהודה עוזר לשבט שמעון
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מדוע יהושוע לא ממנה יורש תחתיו
מדוע יהושוע לא ממנה יורש תחתיו
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
הנאום הקשה של פנחס ונציגי ישראל כנגד בני גד וראובן
הנאום הקשה של פנחס ונציגי ישראל כנגד בני גד וראובן
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
איך נמנעה מלחמת אחים?
איך נמנעה מלחמת אחים?
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מדוע הוקם המזבח הגדול של בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי ?
מדוע הוקם המזבח הגדול של בני גד ובני ראובן בעבר הירדן המזרחי ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
היחס של בני גד ובני ראובן לשאר השבטים
היחס של בני גד ובני ראובן לשאר השבטים
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
איך דוד הצליח במקום שכולם כשלו?
איך דוד הצליח במקום שכולם כשלו?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
מה ראו בני גד ובני ראובן שחששו מן הפילוג
מה ראו בני גד ובני ראובן שחששו מן הפילוג
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
יהושוע – דוגמה אישית להתישבות בתנאים קשים
יהושוע - דוגמה אישית להתישבות בתנאים קשים
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
(א) בקשת כלב ודרישתו מיהושוע
(א) בקשת כלב ודרישתו מיהושוע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
(ב) פתרון בעיית חברון והתכופפותו של יהושוע בפני כלב
(ב) פתרון בעיית חברון והתכופפותו של יהושוע בפני כלב
מספר פרק בסדרה : 18
play3