He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב"ם - התשע

בית המדרש
הקדמה לספר שמונה פרקים  – מספרי היסוד ביהדות
הקדמה לספר שמונה פרקים - מספרי היסוד ביהדות
61 דקות
מילות מפתח:רמב"ם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יחסי נבואה ומוסר מהם מקורות המוסר
יחסי נבואה ומוסר מהם מקורות המוסר
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ההבדל בין חכמה ומוסר לתורה
ההבדל בין חכמה ומוסר לתורה
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הכוחות : הזן המרגיש והמדמה
הכוחות : הזן המרגיש והמדמה
55 דקות
מילות מפתח:כח הדמיון
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
כח המדמה
כח המדמה
51 דקות
מילות מפתח:כח הדמיון
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הבחירה החופשית בשכל
הבחירה החופשית בשכל
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
מהי מעלה ומהו חיסרון לאדם
מהי מעלה ומהו חיסרון לאדם
54 דקות
מילות מפתח:חסרונות, מעלות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
מקורות המוסר והקריטריונים לו
מקורות המוסר והקריטריונים לו
51 דקות
מילות מפתח:מוסר, מיתוס איקרוס
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מידות ממוצעות , ענוה ובושת פנים
מידות ממוצעות , ענוה ובושת פנים
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
מידות ממוצעות – המשך
מידות ממוצעות - המשך
57 דקות
מילות מפתח:מידות ממוצעות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
שלילת הסגפנות והנזירות
שלילת הסגפנות והנזירות
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
שלילת הסגפנות והנזירות – המשך
שלילת הסגפנות והנזירות - המשך
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
מצוות  התורה מקנות לאדם את הנטיה המתאימה והנכונה מדרך האמצע
מצוות התורה מקנות לאדם את הנטיה המתאימה והנכונה מדרך האמצע
62 דקות
מילות מפתח:עזוב תעזב עימו
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
מידת האמצע והסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ
מידת האמצע והסיבה שמשה רבנו לא נכנס לארץ
54 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
תכלית החיים
תכלית החיים
53 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
לכוון את מעשיו לדעת ה'
לכוון את מעשיו לדעת ה'
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
שיהיו כל מעשיו לשם שמיים
שיהיו כל מעשיו לשם שמיים
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"בכל דרכיך דעהו" ותחילת סוגיית היצר הרע
"בכל דרכיך דעהו" ותחילת סוגיית היצר הרע
52 דקות
מילות מפתח:בכל דרכיך דעהו
מספר פרק בסדרה : 18
play3