He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: התפילה - עבודת הלב -

בית המדרש
תפילה על הגשם
תפילה על הגשם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
צמאה נפשי לאלהים
צמאה נפשי לאלהים
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
תפילות אבות תקנום או כנגד תמידים תקנום ?
תפילות אבות תקנום או כנגד תמידים תקנום ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
כיצד 'פועלת' התפילה ?
כיצד 'פועלת' התפילה ?
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מדוע מתפללים שלוש תפילות ביום ?
מדוע מתפללים שלוש תפילות ביום ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האם מותר להתפלל שיקרה לי נס ?
האם מותר להתפלל שיקרה לי נס ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
תכלית התפילה- בקשת צרכים או קרבת אלקים ?
תכלית התפילה- בקשת צרכים או קרבת אלקים ?
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
הכנה לתפילה- כיצד ?
הכנה לתפילה- כיצד ?
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מעלת התפילה בציבור והצורך בתפילה כללית
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
תפילת "מודה אני"
תפילת "מודה אני"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מעלת הציצית והתפילין
מעלת הציצית והתפילין
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
מדוע אסור לאכול לפני התפילה ?
מדוע אסור לאכול לפני התפילה ?
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
התפילין- עוז לישראל
התפילין- עוז לישראל
מספר פרק בסדרה : 13
play3