Jerusalem

12°C
Clear sky

נא לא לגלוש באתר בשבתות ובחגי ישראל - תודה

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: יום עיון בענייני יום הכיפורים - התשעג

סה"כ בסדרה : 8
בית המדרש
תענית לגוף או לנפש ?
תענית לגוף או לנפש ?
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
לפני ה' תטהרו
לפני ה' תטהרו
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ענייני דיומא
ענייני דיומא
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
יום כיפור ירושלמי
יום כיפור ירושלמי
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
איני כדאי ?
איני כדאי ?
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
"מבשרך אל תתעלם …ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו"
"מבשרך אל תתעלם ...ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו"
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בין יום הכיפורים לסוכות
בין יום הכיפורים לסוכות
מספר פרק בסדרה : 8
play3