Jerusalem

10°C
Scattered clouds

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: לימוד ספר הכוזרי בחבורה בבית המדרש - התשעב

בית המדרש
פתיחה למאמר ראשון- החלום
פתיחה למאמר ראשון- החלום
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אמונת הפילוסוף
אמונת הפילוסוף
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
קדמוניות העולם ע"פ הפילוסוף
קדמוניות העולם ע"פ הפילוסוף
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
הכרעת ההשפעות המשפחתיות והסביבתיות על צורת האדם
הכרעת ההשפעות המשפחתיות והסביבתיות על צורת האדם
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
שאיפת הפילוסוף להתמזגות עם האמת האובייקטיבית המוחלטת
שאיפת הפילוסוף להתמזגות עם האמת האובייקטיבית המוחלטת
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
האדם השלם ע"פ הפילוסוף לעומת תפיסת היהדות
האדם השלם ע"פ הפילוסוף לעומת תפיסת היהדות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
סיבת דחיית הכוזרי את דברי הפילוסוף
סיבת דחיית הכוזרי את דברי הפילוסוף
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
סיכום דברי הפילוסוף והפנייה לנצרות
סיכום דברי הפילוסוף והפנייה לנצרות
מספר פרק בסדרה : 8
play3