He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: כנס תשובה מאהבה - התשעג

בית המדרש
דברי חיזוק ליום הכיפורים
דברי חיזוק ליום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
תשובה מאהבה לכולם – כיצד ?
תשובה מאהבה לכולם - כיצד ?
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מדוע מרבים בבקשת רחמים במקום התמקדות בבקורת העצמית והתיקון האישי ?
מדוע מרבים בבקשת רחמים במקום התמקדות בבקורת העצמית והתיקון האישי ?
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז
לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כארז
מספר פרק בסדרה : 4
play3