יום העליה | הדלקת נרות: Shabbat HaGadol | הבדלה: Parashat Tzav (ירושלים)

סדרה: שמירת הלשון על פי ה'פלא יועץ' - התשעד

פרק 144
3 דקות
כיצד להפוך דיבורים של חול לדיבורים של מצווה
פרק 143
6 דקות
עצה טובה להימנע מהשתתפות בשיחה בטלה
פרק 142
6 דקות
אבי אבות הטומאה מבחינת הדיבור הם דיבורים בטלים
פרק 141
3 דקות
למה חשוב לחשוב פעמיים לפני שמדברים?
פרק 140
3 דקות
למה לא להסביר לכולם את טעמי האיסורים?
פרק 139
2 דקות
המונע טובה מחברו בנקמה והמטיב לחברו אך מזכיר לו שלא הטיב לו - הרי זה נוקם ונוטר
פרק 138
3 דקות
שמירת הלשון במיוחד בתקופת הבחירות
פרק 137
6 דקות
דברים שבכתב - אין אתה רשאי לאומרם בעל פה
פרק 136
1 דקות
צריך להיזהר מאוד שלא יפתח פיו לשטן - דברים שמשתמעים לרעה אפילו בלי כוונה
פרק 135
3 דקות
המחרף את חברו או מכנהו בכינויי גנאי חייב נידוי
פרק 134
4 דקות
שלא לחשוד בכשרים אבל להישמר מאנשים לא הגונים
פרק 133
3 דקות
אל תהי בז לכל אדם
פרק 132
2 דקות
שלא להגביה את הקול בעת שהציבור מתפלל
פרק 131
1 דקות
אל תהייה כמו פרעה - פה רע
פרק 130
4 דקות
מהו איסור מסירת דין על חברו ?
פרק 129
3 דקות
אסור לאדם להתכחש לחטאיו
פרק 128
3 דקות
האם מותר להקשות קושיות על ה'?
פרק 127
2 דקות
החולק על רבו - כחולק על השכינה
פרק 126
1 דקות
אסור להלעיג על דברי חכמים
פרק 125
6 דקות
אסור ללמד קטגוריה על עם ישראל ועל אף יהודי

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!