He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: נפש החיים - אלול התשעב

בית המדרש
פתיחה לסדרה
פתיחה לסדרה
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שקידתו וגדלותו בתורה של רבי חיים מוולוז'ין
שקידתו וגדלותו בתורה של רבי חיים מוולוז'ין
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
רבו של רבי חיים- הגאון מווילנא ויחסו אליו
רבו של רבי חיים- הגאון מווילנא ויחסו אליו
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ענוותנותו של רבי חיים מוולוז'ין
ענוותנותו של רבי חיים מוולוז'ין
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
אישיותו מלאת הענוה של רבי חיים מוולוז'ין
אישיותו מלאת הענוה של רבי חיים מוולוז'ין
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מידת הגבורה של רבי חיים מוולוז'ין
מידת הגבורה של רבי חיים מוולוז'ין
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
שפלותו של רבי חיים מוולוז'ין בעיניי עצמו
שפלותו של רבי חיים מוולוז'ין בעיניי עצמו
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
דברי המוסר המיוחדים של רבי חיים מוולוז'ין
דברי המוסר המיוחדים של רבי חיים מוולוז'ין
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
שיתוף שם שמיים בצרת הכלל
שיתוף שם שמיים בצרת הכלל
4 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
דרכו של רבי חיים מוולוז'ין כמלמד תורה
דרכו של רבי חיים מוולוז'ין כמלמד תורה
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ"- מהו צלם ?
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ"- מהו צלם ?
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ"- במה דומה האדם לאלוהים ?
"וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ"- במה דומה האדם לאלוהים ?
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
ההבדל היסודי שבין הבורא לאדם
ההבדל היסודי שבין הבורא לאדם
3 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
"המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"
"המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"
7 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
משמעות השם "אלהים"- בעל הכוחות כולם
משמעות השם "אלהים"- בעל הכוחות כולם
5 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
תפקיד האדם בעולם- "לעובדה ולשומרה"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
השפעת האדם הקטן על העולם הגדול
השפעת האדם הקטן על העולם הגדול
2 דקות
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"זאת תורת האדם"
"זאת תורת האדם"
6 דקות
מספר פרק בסדרה : 18
play3