He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: שמונה פרקים להרמב"ם - התשעב

בית המדרש
פתיחה לספר שמונה פרקים להרמב"ם – שיעור מספר 1
פתיחה לספר שמונה פרקים להרמב"ם - שיעור מספר 1
20 דקות
מילות מפתח:רמב"ם
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מהו מקור המוסר ? – שיעור מספר 2
מהו מקור המוסר ? - שיעור מספר 2
34 דקות
מילות מפתח:דרך ארץ
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
מהי השלמות המוסרית שמסכת אבות מדריכה לקנות ? – שיעור מספר 3
מהי השלמות המוסרית שמסכת אבות מדריכה לקנות ? - שיעור מספר 3
26 דקות
מילות מפתח:אתיקה, חסידות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
האם המוסריות היא מטרה בפני עצמה ? או אמצעי ? – שיעור מספר 4
האם המוסריות היא מטרה בפני עצמה ? או אמצעי ? - שיעור מספר 4
27 דקות
מילות מפתח:מוסר
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
חשיבות אמירת דבר בשם אומרו – דווקא בדברי תורה ולא בדברי חכמה ומוסר – שיעור מספר 5
חשיבות אמירת דבר בשם אומרו - דווקא בדברי תורה ולא בדברי חכמה ומוסר - שיעור מספר 5
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
נפש האדם וכוחותיה – שיעור מספר 6
נפש האדם וכוחותיה - שיעור מספר 6
30 דקות
מילות מפתח:נפש האדם
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
חלק המדמה – שיעור מספר 7
חלק המדמה - שיעור מספר 7
28 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חלק המתעורר והשכלי – שיעור מספר 8
חלק המתעורר והשכלי - שיעור מספר 8
27 דקות
מילות מפתח:חלקי הנפש
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
החלק השכלי – שיעור מספר 9
החלק השכלי - שיעור מספר 9
27 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"הדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו" – שיעור מספר 10
"הדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו" - שיעור מספר 10
28 דקות
מילות מפתח:דעת, השכל
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
היכן הוא הרצון ? – שיעור מספר 11
היכן הוא הרצון ? - שיעור מספר 11
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
על אילו חלקים בנפש פועל הרצון ? – שיעור מספר 12
על אילו חלקים בנפש פועל הרצון ? - שיעור מספר 12
29 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
איך מתבטאת החרות באדם ?
איך מתבטאת החרות באדם ?
23 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
המעלות והפחיתויות שבמידות האדם
המעלות והפחיתויות שבמידות האדם
21 דקות
מילות מפתח:החלק המתעורר, רגשות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
הקריטריון למוסר
הקריטריון למוסר
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
רופאי הנפשות
רופאי הנפשות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הגדרת הטוב והרע
הגדרת הטוב והרע
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
דרך האמצע במידות הנפש
דרך האמצע במידות הנפש
מספר פרק בסדרה : 18
play3