Jerusalem

19°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הכלי יקר - התשעג

בית המדרש
נצחון כפול
נצחון כפול
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אחריות ישראלית
אחריות ישראלית
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בין חינוך לאילוף
בין חינוך לאילוף
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ההכנה המרובעת ליום הכיפורים
ההכנה המרובעת ליום הכיפורים
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מי את ארץ ישראל ?
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
משל ישראלי משולש
משל ישראלי משולש
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בין רווקות לזוגיות
בין רווקות לזוגיות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בין יעקב לעשו , ואנחנו
בין יעקב לעשו , ואנחנו
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הנקמה "הגדולה"- למבצע עמוד ענן בעזה
הנקמה "הגדולה"- למבצע עמוד ענן בעזה
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ביטחון עצמי"
"ביטחון עצמי"
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בין "נער" ל"זקן" , בין יוסף ל"חנוכה"
בין "נער" ל"זקן" , בין יוסף ל"חנוכה"
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
סוד ה"ספק" !
סוד ה"ספק" !
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
סוד ה"הפך"
סוד ה"הפך"
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בין "הגדה" ל"אגדה"
בין "הגדה" ל"אגדה"
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
"בת" , "אחות" או "אם" ?
"בת" , "אחות" או "אם" ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3