He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: פרשת השבוע על פי הכלי יקר - התשעג

בית המדרש
נצחון כפול
נצחון כפול
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
אחריות ישראלית
אחריות ישראלית
91 דקות
מילות מפתח:פרשת כי תבוא
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
בין חינוך לאילוף
בין חינוך לאילוף
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ההכנה המרובעת ליום הכיפורים
ההכנה המרובעת ליום הכיפורים
51 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
מי את ארץ ישראל ?
מי את ארץ ישראל ?
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
משל ישראלי משולש
משל ישראלי משולש
46 דקות
מילות מפתח:פרשת וירא
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
בין רווקות לזוגיות: הרב ערן טמיר
בין רווקות לזוגיות: הרב ערן טמיר
73 דקות
מילות מפתח:פרשת חיי שרה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
בין יעקב לעשו , ואנחנו
בין יעקב לעשו , ואנחנו
59 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
הנקמה "הגדולה"- למבצע עמוד ענן בעזה
הנקמה "הגדולה"- למבצע עמוד ענן בעזה
50 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"ביטחון עצמי"
"ביטחון עצמי"
58 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
בין "נער" ל"זקן" , בין יוסף ל"חנוכה"
בין "נער" ל"זקן" , בין יוסף ל"חנוכה"
55 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
סוד ה"ספק" !
סוד ה"ספק" !
80 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
בין 'פיזור' ל'ריכוז'
בין 'פיזור' ל'ריכוז'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
לחלוץ "נעל אחת" או "שתי נעליים" ?
לחלוץ "נעל אחת" או "שתי נעליים" ?
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
סוד ה"הפך"
סוד ה"הפך"
75 דקות
מילות מפתח:פרשת וארא
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
בין "הגדה" ל"אגדה"
בין "הגדה" ל"אגדה"
89 דקות
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
על הבחירות- מנהיגות לנו או עלינו ?
על הבחירות- מנהיגות לנו או עלינו ?
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
"בת" , "אחות" או "אם" ?
"בת" , "אחות" או "אם" ?
מספר פרק בסדרה : 18
play3