He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ליל הושענא רבה - התשסח

בית המדרש
מנהגי הושענא רבה ועינייניהם
מנהגי הושענא רבה ועינייניהם
47 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
מה עניין הישועה ועל מה יש לבקש ישועה ?
מה עניין הישועה ועל מה יש לבקש ישועה ?
55 דקות
מילות מפתח:הושענא רבה
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
כל היושב ואוכל ושותה בסוכה בעולם הזה זוכה ויושב בסוכתה של סדום לעתיד לבוא ?!
כל היושב ואוכל ושותה בסוכה בעולם הזה זוכה ויושב בסוכתה של סדום לעתיד לבוא ?!
25 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה בין הושענות לשמחת הסוכות
מה בין הושענות לשמחת הסוכות
38 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
למשמעות הושענא רבה ומצוות ערבה
למשמעות הושענא רבה ומצוות ערבה
46 דקות
מילות מפתח:הושענא רבה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הלימוד מהסוכות שנעשו בימי עזרא הסופר לעניין קדושת ארץ ישראל
הלימוד מהסוכות שנעשו בימי עזרא הסופר לעניין קדושת ארץ ישראל
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3