פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

סדרה: נתיב התורה - התשסח

פרק 44
33 דקות
יחס בין תלמידי חכמים בבבל ובארץ ישראל
פרק 43
29 דקות
מקומו של תלמוד בבלי ביחס לתורת ארץ ישראל
פרק 42
31 דקות
תורת ארץ ישראל - פרק יג
פרק 41
31 דקות
תלמיד חכם - אין למעלתו גבול והשלמה - פרק ט'
פרק 40
34 דקות
היחס אל תלמידי חכמים - פרק ט'
פרק 39
33 דקות
עיקר התורה - כאשר משפיע אותה לאחרים - פרק ח'
פרק 38
35 דקות
באור דברי חז"ל " שלא ברכו בתורה תחילה "
פרק 37
38 דקות
"המלמד תורה לעמו ישראל..."
פרק 36
35 דקות
עיניינה של ברכת התורה - להכיר באהבת ה' שנתן לנו את תורתו
פרק 35
42 דקות
מטרת לימוד התורה - "לאהבה את ה' אלהיך ולדבקה בו"
פרק 34
26 דקות
הקיום המעשי של התורה מעיד על חדירתה והשפעתה על נפש האדם
פרק 33
33 דקות
לימוד התורה צריך להית מתוך מגמה כללית לתיקון העולם
פרק 32
33 דקות
כל העוסק בתורה לשמה - נעשית לו סם חיים שנאמר "עץ חיים היא למחזיקים בה"
פרק 31
33 דקות
מה צריך להיות המניע של האדם ללמוד תורה ?
פרק 30
30 דקות
האוירה בזמן הלימוד - חלק ב'
פרק 29
37 דקות
האוירה בזמן הלימוד - חלק א
פרק 28
35 דקות
משא ומתן בין תלמידי חכמים
פרק 27
30 דקות
תלמידי חכמים המקשיבים זה לזה בהלכה הקב"ה שומע לקולן
פרק 26
30 דקות
פתיחות וסגירות כלפי דעות שונות
פרק 25
30 דקות
שני תלמידי חכמים המחדדים זה לזה בהלכה - הקב"ה מצליח להם

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!